Illegaal in Nederland, maar wel recht op gemist loon

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: sociaal recht en vruchtensap.

Illegaal in Nederland verblijvende ‘derdelanders’ (mensen die uit een land komen dat niet bij de Europese Unie hoort) hebben geen recht om in Nederland te werken. Maar als ze hier toch betaald werk doen, hun baas failliet gaat en worden ontslagen, hebben ze dan ook geen recht op uitbetaling van achterstallig loon?

Het overkwam de Turk O. Tümer, die sinds 1988 in Nederland verblijft. Aanvankelijk had hij een vergunning voor bepaalde tijd, maar sinds april 2007 heeft hij geen verblijfsvergunning meer. Nochtans werkte hij gewoon door bij de firma Halfmoon Cosmetics in Baarlo, die ook WW-premies voor hem afdroeg aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV.

Het bedrijf ging in januari 2008 op de fles. Tümer wendde zich tot het UWV voor uitbetaling van achterstallig loon (sinds augustus 2007). Maar het UWV gaf niet thuis: u hebt geen recht op dat loon, aangezien u niet rechtmatig in Nederland verblijft, kreeg Tümer te horen. Hun ruzie belandde via de rechtbank Den Bosch en de Centrale Raad van Beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Europees Hof maakte begin deze maand korte metten met de opstelling van het UWV. Tümer mocht dan naar de letter van de Werkloosheidswet geen ‘werknemer’ zijn omdat hij niet legaal in Nederland verblijft, hij had wel een ‘arbeidsovereenkomst’ met Halfmoon op grond waarvan hij wel degelijk aanspraak kan maken op bescherming in geval van faillissement. In die zin is hij een gewone werknemer die recht heeft op loon, ongeacht zijn nationaliteit of de legaliteit van zijn verblijf, aldus het Hof. Ondanks zijn illegale verblijf in Nederland, heeft hij volgens de Europese wetgeving recht op gelijke behandeling, met name op het gebied van de sociale zekerheid, oordeelt het Hof.

    • Joop Meijnen