Woningcorporatie Vitaal Wonen onder verscherpt toezicht

Exemplaren van het rapport van de Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties, die onder meer de zaak rond Vitaal Wonen onderzocht. Foto ANP / Martijn Beekman

Woningcorporatie Vitaal Wonen staat onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Aanleiding is de slechte financiële positie. Afgelopen jaar is bijna een miljoen euro uitgegeven aan forensische onderzoeken en juridische procedures tegen de inmiddels ontslagen directeur.

De man, Noël P., wordt verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet het nieuwe bestuur van Vitaal Wonen zelf onderzoek doen en is een civiele procedure aangespannen tegen de directeur en zijn vader. Zij zouden de corporatie voor 1,3 miljoen euro opgelicht hebben, zo bleek uit de dagvaarding.

Corporatie zag vermogen wegsmelten

Vitaal Wonen in het Limburgse Limbricht is met 300 woningen een van de kleinste corporaties van het land. De hoge uitgaven aan onderzoek en processen hebben het vermogen van de corporatie doen wegsmelten. De corporatie heeft noodgedwongen de huren verhoogd en onderhoud aan woningen uitgesteld. Vitaal Wonen wil begin 2016 fuseren met een grotere corporatie.

Vóór die tijd moet Vitaal Wonen van CFV een herstelplan indienen waaruit blijkt dat de te vormen fusiecorporatie financieel gezond is. Ook moet Vitaal Wonen een alternatief plan maken voor het geval de voorgenomen fusie er niet komt. Verder moet Vitaal Wonen CFV maandelijks inzage geven in de liquiditeitspositie. Op dit moment staan elf corporaties bij CFV onder verscherpt toezicht.

‘Vehikel om zichzelf en anderen te verrijken’

Volgens het nieuwe bestuur gebruikte de ontslagen directeur de corporatie jarenlang “als vehikel [...] om zichzelf en anderen te verrijken en te laten fêteren” op een wijze “die de grenzen van het voorstelbare af en toe te buiten gaat”. De dagvaarding in de civiele procedure spreekt over vierhonderd gevallen van zelfverrijking. Zo richtte de directeur privé twee bedrijven op en liet de kosten betalen door Vitaal Wonen. Een woning die hij privé gekocht had, verkocht hij via via met tonnen winst door aan zijn corporatie.

Vorig jaar werd de directeur ontslagen na een bericht in deze krant en onderzoek op verzoek van toenmalig minister Liesbeth Spies (CDA). Het nieuwe corporatiebestuur eist nu in een civiele procedure voor de rechtbank Maastricht dat de directeur 1,3 miljoen euro terugbetaalt. Afgelopen jaren zijn corporaties regelmatig in opspraak gekomen door risicovolle investeringen, fraude en gebrekkig toezicht.

    • Joep Dohmen