Vrouwen zijn er bijna, maar nog niet helemaal

Beeld Wikipedia

“Veel Nederlandse bedrijven worden nog door mannen gedomineerd”, vertelde onderzoeker Marieke van den Brink eerder al aan NRC Q. Mannen krijgen eerder het vertrouwen van leidinggevenden, blijkt uit haar onderzoek, en krijgen ook vaker uitdagende opdrachten toegewezen dan vrouwelijke collega’s.

Wat merk je van zulk seksisme in de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen? Vandaag komt het CBS met nieuwe cijfers, op basis van al gepubliceerde cijfers kunnen we wel zeggen welke kant het op gaat.

Update: het nieuwe rapport is er, en kort gezegd draaien de beloningsverschillen om de sector waarin vrouwen werken (veel laagbetaald, zoals cultuur) en het feit dat ze vooral in deeltijd werken, wat relatief gezien slecht verdient. Ook iets moeilijk meetbaars als ‘ambitie’ lijkt mee te spelen: mannen doen veel meer aan overwerk dan vrouwen.

Jonge vrouwen, ongeveer tot de 35 jaar, verdienen vrijwel net zo veel als mannen. Boven die leeftijd is het verschil groter. De afgelopen jaren is het man-vrouwverschil in vrijwel elke leeftijdsklasse wel afgenomen: vrijwel alle vrouwen, behalve de 75-plussers, lopen het verschil in.

Als je kijkt naar het verschil per bedrijfstak valt op dat de overheid vrouwen goed betaalt, in vergelijking met mannen. De meest egalitaire bedrijfstak is waterbedrijven en afvalbeheer, in de handel en zakelijke dienstverlening hebben vrouwen het erg zwaar.

Wel een nodige toevoeging bij deze data: het CBS meet de verschillen in salarissen, zonder rekening te houden met de specifieke functie van werknemers. Een salarisverschil kan dus te maken hebben met discriminatie, maar ook met het feit dat vrouwen in een bedrijfstak overwegend lager ingeschaalde banen bezetten dan mannen.

    • Jacco Hupkens