Scheiding was niet logisch

Er zijn veel boeken geschreven over Jezus en zijn tijd, en toch weinig zo helder als het nieuwe boek van Jona Lendering. Hij vertelt hoe de enige twee overgebleven Joodse groepen – de Farizeeën en de Jezusvolgers – langzaam uit elkaar groeien, na de Romeinse verwoesting van de Joodse tempel in het jaar 70. Na negentien eeuwen scheiding worden altijd de inhoudelijke verschillen benadrukt. Lendering ziet daar weinig van en maakt aannemelijk dat de scheiding destijds niet vanzelfsprekend was. De twee groepen waren daarvoor nog veel te verwant. De uiteindelijke breuk kwam volgens hem van Joodse kant toen Farizeese leiders na de verwoesting van de tempel een nieuw Joods centrum creëerden. De rabbijnen wilden vooral orde, op grond van hun eigen opvattingen. Die nieuwe machtspretenties konden de christenen niet accepteren.

    • Hendrik Spiering