Improviseren met Haydn

Haydn zelf, dol op het onverwachtse en humoristische, zou er hard om hebben gelachen. Op de cd met zijn fortepiano-sonates staat het schilderij Portrait of an Extraordinary Musical Dog van de Britse dierenschilder Philip Reinagle, nog uit de Haydntijd. Aan de piano lijkt hij de voorvader van de roerende pianohond Rowlf uit de Muppet Show.

Haydn krijgt in deze uitvoeringen veel reliëf. Niet alleen weet fortepianist Bobby Mitchell telkens in voorslagen, klank en tempo iets spannends en tegendraads te doen, maar ook hoor je dat hij nooit zomaar speelt wat er staat.

Mitchell gebruikt de noten, maar gaat daarmee zijn eigen gang met dank aan de geniale componist. Mitchell, deels in Nederland opgeleid, is een veelzijdig en temperamentvol talent. Hij improviseert (ook hier, tussen de nummers door), hij speelt moderne muziek en hij dirigeert. En hij houdt – hoorbaar –heel erg van Haydn.

    • Kasper Jansen