Opinie

    • Frits Abrahams

,,Fuck de koning!’’

None

Ja, het werd gistermiddag in Amsterdam een vreedzame Sinterklaas-intocht, maar toch ging ik niet helemaal gerustgesteld naar huis. Want het bleek weer dat er altijd mensen zijn die ruzie willen – en dus krijgen.

Voorafgaand aan de aankomst van de Sint op de Dam vond op het Beursplein een demonstratie door de anti-Zwarte Piet-beweging plaats. Ik heb daarvan het laatste half uur meegemaakt en werd getroffen door de onverzoenlijkheid van de sprekers. „Als er één dominosteen valt, vallen ze allemaal”, riep een Surinaamse Nederlander. ‘Wit Nederland’ moest vooral niet denken dat het er met een paar concessies vanaf kwam – men zou niet rusten voordat Zwarte Piet onder de grasgroene zoden lag. Burgemeester Van der Laan? ,,Een hypocriet – wie kent ’m niet?”

Alleen de laatste spreker, ook een Surinaams-Nederlandse man, was iets terughoudender. Hij bezwoer de demonstranten niet bij „het debiele gedoe op de Dam te blijven”, maar vreedzaam naar huis te gaan.

Maar toen was de militante toon al gezet door een spreker van wie we nog veel zullen horen en die mij onmiddellijk opviel door zijn schrille, agressieve stijl: Abulkasim Al-Jaberi. Een jonge man nog, de hals gewikkeld in een Palestina-sjaaltje. Hij had geen fiducie in Nederland. Volgens hem stonden ‘black en brown power’ tegenover ‘white power’ – en ‘black en brown power’ zouden het er niet bij laten zitten. „Wij zullen aanvallen!”

De Palestijnse kwestie verbond hij op ingenieuze wijze aan die van Zwarte Piet: „De bevrijding van Palestina loopt via de weg van Zwarte Piet.” Als ik het vrij mag interpreteren: eerst Zwarte Piet weg, daarna Israël. En passant nam hij ook nog het Nederlandse koningshuis te grazen, al ontging mij het directe verband met Palestina en Zwarte Piet. „Fuck de koning! Fuck de koningin!” schreeuwde hij opeens.

Door de overvloedig aanwezige politie moet dat meteen als majesteitsschennis zijn opgevat, want Al-Jaberi werd na afloop van de demonstratie van de bühne geplukt en naar het nabije politiebureau afgevoerd, vergezeld door een groepje verontwaardigde demonstranten. Een broer van Al-Jaberi zei later op AT 5 dat zijn broer weliswaar iets illegaals had gezegd, maar dat het een smoes was om hem daarvoor te arresteren.

Joop.nl noemde Abulkasim Al-Jaberi in augustus een recentelijk afgestudeerde freelance-journalist, die voor Egypt Independent heeft gewerkt. Bij Joop.nl legde Al-Jaberi in een artikel uit waarom hij op 5 augustus „in een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid” met anderen de Israëlische ambassade heeft geblokkeerd. Citaat: „En dat is wat men niet wil begrijpen: voor ons is Palestijns bloed niet goedkoop, het vloeit door onze aderen. Palestina is ons geweten, en onze inspiratie om een eigen intifada te beginnen tegen onderdrukking, ook in Nederland.”

Een intifada in en tegen Nederland – ik weet niet of het ze bij Joop.nl destijds is opgevallen, maar zo kun je het lezen. In dat opzicht valt het nog mee dat Al-Jaberi er gistermiddag niet aan toevoegde: „Fuck Nederland!”

Na zo’n demonstratie kijk je toch wat anders naar de Sinterklaas-intocht. Er liep, en terecht, een behoorlijk aantal symbolische roetpieten mee, maar ik vrees dat het als gebaar lang niet voldoende is voor de militante kern van de anti-Zwarte Piet-beweging. „Fuck Zwarte Piet!” zeggen ze daar.

Zo komen we er nooit uit.

    • Frits Abrahams