Rapport over VVOJ: voortrekkerij bestuur, geen zelfverrijking

Het bestuur en de directeur van de VVOJ (Vereniging van onderzoeksjournalisten) hebben bij het verstrekken van opdrachten mogelijk voorrang gegeven aan „prominente leden”, in het bijzonder aan zichzelf. Maar zij hebben zichzelf niet „ongerechtvaardigd financieel bevoordeeld”. Dat stelt een commissie die belangenverstrengeling bij de persvakvereniging onderzocht. Voorzitter Henk van Ess kreeg van zijn eigen bestuur in 2011 de opdracht om de website Medialab te bouwen (31.254 euro). Ook gaven Van Ess, directeur Margo Smit en bestuurslid Luuk Sengers privé trainingen (20.340 euro), die via de vereniging binnenkwamen. Goeddeels voor eigen kas, maar ze bedongen een bonus voor de VVOJ. Na kritische vragen van leden hierover, trad het bestuur in juni af. Volgens de commissie is er vooral sprake van onheldere procedures en gebrek aan verslaglegging – de opdracht aan Van Ess ontbreekt bijvoorbeeld in de bestuursnotulen.