Verzwakking als strategie

None

De Europese inflatie ligt ver beneden het door de ECB gestelde doel van 2 procent en deflatie dreigt. Een zwakkere euro verlaagt dit deflatierisico via hogere importprijzen. Een verzwakkende euro betekent ook hogere winsten voor Europese multinationals. Hogere winsten zijn weer goed voor aandelenkoersen, hetgeen een positief welvaartseffect geeft dat dan weer de eindvraag stimuleert. Hierdoor verbetert de werkgelegenheid; de opwaartse spiraal die zo ontstaat kan het kwakkelende Europa heel goed gebruiken. Daarom bewandelt Japan deze weg dan ook. De achilleshiel van zo’n ‘muntverzwakking als strategie’ is dat het alleen effect kan scoren als voldoende buurlanden het blijven toestaan. Zolang dat het geval is, is een lagere euro wenselijk tot de inflatie(verwachting) de doelstelling van 2 procent overstijgt. Hiertoe zou de euro richting dezelfde waarde als de dollar moeten gaan.