Syriëgangers bejubelen is ook vrijheid van meningsuiting

None

Uit onderzoek van Forum en Motivaction blijkt dat Turkse jongeren voor het overgrote deel de democratie steunen, maar ook dat zij Syriëgangers helden vinden. Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) reageerde door deze jongeren te verbannen naar een parallelle samenleving: „We mogen niet accepteren dat deze jongeren zich zo van de samenleving afkeren.”

Deze jongeren keren zich niet af van de samenleving. De overheid besluit dat ze er niet bij horen. Daarmee halen zij het fundament van onze samenleving onderuit; binnen bepaalde grenzen moeten ook afwijkende meningen zijn toegestaan en discussies mogelijk worden gemaakt. Over het geloof, over de rol van Syriëgangers. Over het vervolgingsbeleid, en over de buitenlandse politiek. Waarin je je eigen helden mag kiezen, zonder verstoten te worden.

87 procent van de ondervraagde Turkse jongeren meent dat het goed is dat jihadistische strijdgroepen zorgen voor verandering. Kennelijk wordt deze mening breed gedeeld, ook door jongeren die de democratie liefhebben. Het is dus niet een exotisch, te negeren, fundamentalistisch standpunt. En laten we wel wezen, deze jongeren zijn niet de enigen die voor de strijd tegen president Assad zijn. Zij bevinden zich in goed gezelschap, in Syrië vecht niet alleen de IS tegen Assad.

Dit onderzoek laat niet het falen van de integratie of de radicalisering van Turkse jongeren zien. Het toont aan dat de regering nog heel wat uit te leggen heeft over de aanpak van Syriëgangers. Kennelijk is niet iedereen ervan overtuigd dat deze jongeren een bedreiging vormen en met alle mogelijke middelen moeten worden bestreden. Dit onderzoek moet aanleiding zijn de discussie eens goed te voeren, met alle burgers, ook de burgers die niet goed passen in Asschers plaatje van onze ideale samenleving.

en Michiel Pestman, advocaten

Elektrische auto

Duurzaamheid komt met tijd

Maurits Meijers (NRC, 8 november) stelt dat ‘groene’ alternatieven, zoals de hybride auto, in praktijk helemaal niet zo duurzaam zijn. Elektrische auto’s leveren nog niet de gewenste resultaten, maar elke nieuwe technologie heeft tijd nodig. Daarnaast hebben verschillende levenscyclusanalyses al aangetoond dat de CO2-uitstoot van hybride auto’s lager is dan die van ‘gewone’ auto’s, inclusief de productiefase. Elektrische auto’s voorkomen daarnaast luchtvervuiling en verminderen onze afhankelijkheid van olie. Koper wordt al vaak gerecycled, wat niet mogelijk is voor opgebruikte brandstof. Als grondstoffen worden gerecycled en alle elektriciteit groen wordt is een hybride rijden aantrekkelijker. Net als Meijer vind ik dat alle milieueffecten in beschouwing moeten worden genomen. Een investering kan je niet alleen beoordelen op de directe opbrengsten, je moet ook kijken naar wat het op het lange termijn oplevert.

Dieuwertje Schrijvers

Treinkaping

Vergoelijk de gijzeling niet

Veel ophef in NRC over de vermeende executie van de treinkapers in december 1975 ( 6 nov.). In dit artikel lees ik dat de „treinkaping een cumulatie [...] van opgehoopte frustraties [was]”, Ik mis echter de gruwelijkheden die de kapers tijdens hun actie verrichtten. Ze hebben drie weken lang mensen in gijzeling gehouden en drie mensen in koelen bloede geëxecuteerd. Nederland was in shock en de kaping had een enorme impact. Het antwoord op de vraag wat toen „proportioneel” was, lijkt me een onmogelijke opgave.

Simon Sikkes

    • Tamara Buruma
    • Michiel Pestman
    • Dieuwertje Schrijvers
    • Simon Sikkes