Het beste idee van 2014

Van meer rust aan ons hoofd tot robots die je bril zoeken en levende cellen die worden gemaakt op 3D printers. Dit zijn de beste ideeën van 2014.

None
Illustraties: Reid, geleijnse en van tol

Elk jaar presenteert uitgever Jos Baijens (De Wereld) Het beste idee van 2014, een boek waarin ruim honderd wetenschappers, ondernemers, denkers, kunstenaars en journalisten het volgens hen beste idee van 2014 noemen. Met uiteenlopende resultaten: het hoeven niet alleen uitvindingen of wetenschappelijk onderzoeken te zijn maar ook ideeën die de mensen verder brengen. Hoe afvalplastic uit de oceaan kan worden geveegd maar het gaat ook over twee nieuwe moleculen voor het DNA-alfabet, de auto als elektriciteitscentrale, statiegeldmachines die een extra bedrag op de OV- kaart zetten of een burgercommissie om te oordelen over het schrappen van overbodige veiligheidsmaatregelen.

De opinieredactie krijgt vaak artikelen met bestuurskundige methoden om te kunnen innoveren. Nog moeilijker is het innoveren zelf. Daarom bieden we nu ruimte aan pleidooien voor vindingen uit het boek. Productieve meningen. Op deze pagina's staat een breed palet van zes ideeën. Gedachten die dagelijks bruikbaar zijn, over controle en ergernis, maar ook een veelbelovende Nederlandse vinding als hardhout uit afval van kokosnoten die ontbossing in Indonesië kan tegengaan.

    • Maarten Huygen