Hardhouten meubelplaat uit kokosnootafval

In Indonesië worden kokosnootschalen door boeren als waardeloos restproduct verbrand. Silvia ten Houten maakt van deze kokosnootschalen echter een houtcomposiet, zoals MDF (meubelplaat). Alleen is haar composiet sterker, harder, heeft het een schroeftrekkracht die tweeënhalf keer groter is en een brandvertraging die vergelijkbaar is met die van speciaal daarvoor behandeld hout. Een leraar aan het Rotterdamse Hout- en Meubileringscollege noemde het „spul met verbazende eigenschappen”.

Met dit idee won de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Silvia ten Houten in juli het LaunchLab van de TU Delft incubator YES!Delft, waarin beginnende start-ups verkennen of er een markt is voor hun nieuwe technologie. Juryvoorzitter Wouter Kok van installatiebedrijf Deerns is erg enthousiast: „Het product biedt een antwoord op een sociaal vraagstuk, is duurzaam en heeft grote economische potentie. Als ze het in productie weet te krijgen, is het een interessant product voor ons als installatiebedrijf.”

Het proces om het composiet te maken, is de uitkomst van onderzoek door de Universiteit Wageningen van bijna tien jaar geleden, dat nooit is gecommercialiseerd. „Ik denk dat het z’n tijd wat vooruit was. Sociaal ondernemerschap en duurzaamheid zijn nu, tien jaar later, veel gangbaarder”, aldus Ten Houten. Het proces voor het maken van het composiet kwam ze op het spoor toen ze onderzocht een onderneming op te kunnen zetten in of vanuit Indonesië, waar ze in haar kinderjaren woonde.

Wel moet ze de technologie verder ontwikkelen en opschalen zodat deze geschikt is voor industriële productie. En dus is Ten Houten, die zelf international business studeerde in Maastricht, nu bezig een procestechnoloog of materiaalkundige aan boord van haar start-up GoodHout te krijgen. Daarna wil ze een investeerder vinden om zo snel mogelijk de eerste productiesamples te laten maken en de productie op te schalen.

Is haar uitvinding een bedreiging voor Indonesische boeren? Nee, zegt ze. „In Indonesië wordt kokosnootbolster hoofdzakelijk verbrand, in tegenstelling tot in India en Sri Lanka, waar er touw, matrassen en netten van worden gemaakt. Ik zou Indonesische boeren een extra verdienste kunnen bieden en de uitstoot als gevolg van verbranding verminderen.” Maar er moet ook gewoon winst gemaakt worden. „Anders verspil je je tijd.”