Grijze man blijft de baas bij toezichthouders

Toezichthouders in de publieke sector zijn nog steeds vaak man, hoger opgeleid, ouder dan 55, blank, en werken in diezelfde publieke sector. Informele relaties spelen nog altijd een grote rol bij het werven van toezichthouders.

Dat concludeert het Rotterdamse onderzoeksinstituut SEOR in een rapport over de arbeidsmarkt voor toezichthouders in de zorg, cultuur, kinderopvang, onderwijs en bij woningbouwcorporaties.

Het ministerie van Economische Zaken had hierom gevraagd. Het ministerie was benieuwd naar het effect van recente overheidsmaatregelen, zoals het stimuleren van vrouwelijke aanwezigheid in raden van toezicht, het maximeren van het aantal ‘petten’, en verscherping van de aansprakelijkheid voor toezichthouders.

Geen van deze maatregelen heeft echter grote effecten gehad, concluderen de onderzoekers die gelieerd zijn aan de Erasmus Universiteit. De beperking van het aantal toezichtfuncties tot maximaal vijf heeft niet geleid tot minder beschikbaarheid van gekwalificeerde toezichthouders, zoals was gevreesd. Om meer jonge toezichthouders aan te trekken, bevelen de onderzoekers betere werving via formele kanalen zoals advertenties via internet aan. Die moeten dan wel specifieker worden. Advertenties zijn vaak vaag.