Amfibisch huis stijgt meters bij wateroverlast

None

Lang niet alle bewoners in de buurt van de Engelse Theems zullen met plezier uitkijken naar het moment dat de rivier buiten de oevers treedt, maar voor de bewoners van het in aanbouw zijnde Amfibisch Huis in Buckinghamshire kan zoiets in de toekomst niet vaak genoeg gebeuren. Zodra het water komt, zal het gebouw langzaam omhoog stijgen. Dit is mogelijk doordat de woning zich in een enorm betonnen bekken bevindt, dat vol kan lopen. Bij een volledig gevulde bak zal de woning 2,7 meter zijn opgebeurd. De geleidende stangen aan de vier zijden van de woning steken vier meter boven het maaiveld uit, waardoor zelfs bij een extreme overstroming de woning niet weg kan drijven. Het Amfibisch Huis is voorzien van flexibele leidingen en toe- en afvoerbuizen, zodat alle functies intact kunnen blijven. Omdat het wel enkele jaren kan duren voordat een overstroming plaatsvindt, is het volgens het betrokken architectenbureau Baca Architects zaak om elke vijf jaar het bekken vol te laten lopen om mogelijke defecten aan woning en installaties op te sporen.

    • Rijkert Knoppers