Van Dongen Rijksbouwmeester af

Frits van Dongen treedt met onmiddellijke ingang terug als Rijksbouwmeester. Van Dongen is drieëneenhalf jaar Rijksbouwmeester geweest – vijf jaar is normaal. Als reden voor zijn plotselinge vertrek geeft Van Dongen, in een persbericht van de overheid, dat hij meer ruimte nodig heeft voor de opdrachten van zijn architectenbureau van Dongen- Koschuch. Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, heeft Van Dongen zijn functie ‘in goed overleg’ met minister Blok beëindigd. (NRC)