Meer bliksem op warme aarde

Bliksem slaat ook in steden in. Foto Shutterstock

Met elke graad waarmee de atmosfeer verder opwarmt, zal het aantal blikseminslagen in de Verenigde Staten met 12 procent toenemen. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers berekend (Science, 14 november). Zij combineerden de gegevens van drie historische meteorologische datasets en trokken die door naar de toekomst. In de VS zijn blikseminslagen de belangrijkste doodsoorzaak in de categorie ‘natuurrampen’. In 2014 zijn er tot nog toe 25 doden door gevallen, de meeste (6) in de staat Florida. Blikseminslagen kunnen ook natuurbranden veroorzaken. De onderzoekers vonden een verband tussen aan de ene kant het aantal bliksemflitsen in een gebied, en aan de andere kant het product van de hoeveelheid neerslag en de energie-inhoud van opwaarts stromende lucht in datzelfde gebied. Door opwarming van de aarde is er meer warme, opstijgende lucht. Bij oceanen en zeeën neemt de verdamping toe, waardoor de lucht vochtiger wordt. (NRC)