Amsterdamse woningbouw toezichtvrij

De Amsterdamse woningbouw heeft zijn financiën op orde. Geen enkele corporatie staat nog onder verscherpt toezicht.

Het verscherpt toezicht op twee grote Amsterdamse woningcorporaties, Stadgenoot en De Key, is begin deze week opgeheven, meldt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Stadgenoot stond sinds oktober 2012 onder extra toezicht; De Key sinds november 2010. Ook de Amsterdamse woningcorporatie Stichting Ymere, met 77.000 woningen de op één na grootste woningcorporatie van Nederland, werd in december 2012 onder scherp toezicht gesteld – maar dit werd vorig jaar al ingetrokken.

Het is toevallig dat het toezicht op beide corporaties nu tegelijkertijd wordt opgeheven, zegt de woordvoerder van het CFV. De aanleidingen voor het verscherpt toezicht waren verschillend. Wel hadden beide corporaties te veel hooi op hun vork genomen en bleven de woningverkopen achter bij de begroting.

Woningcorporatie Stadgenoot, 35.000 huurwoningen, had volgens het CFV relatief te veel plannen en te veel geld geleend voor projecten, tegenover een te geringe financiële marge. Het leidde tot meerdere herstelmaatregelen. Stadgenoot bracht het aantal fte’s met 85 terug, temperde haar plannen en stootte veel grond die zij al in bezit had af om schulden af te lossen. „Amsterdam zal vooral merken dat er minder nieuwbouw in ontwikkeling is”, zegt de woordvoerder van Stadgenoot. „Voor de sociale huur zijn er geen consequenties.”

Ook woonstichting De Key – 33.000 huureenheden – voerde de afgelopen jaren koerswijzigingen door. Onder andere minder investeringen en lagere bedrijfslasten leidden tot een betere financiële positie. Beide corporaties dienen bovendien de herstelmaatregelen in de toekomst te continueren, maar met regulier toezicht.

De Key en Stadgenoot richtten samen met Rochdale veertien jaar geleden de woningbouwcorporatie Far West op om op grote schaal stadsvernieuwing te realiseren in Nieuw-West. Het CFV beoordeelde deze constructie als financieel riskant. Far West werd eind 2010 ontmanteld en herverdeeld onder de drie woningcorporaties. Dit was tevens aanleiding voor het scherpe toezicht. Volgens de woordvoerder van Stadgenoot was de opheffing van Far West ook een gevolg van de crisis.

Het was uitzonderlijk dat meerdere Amsterdamse woningcorporaties de afgelopen periode tegelijk onder toezicht stonden. „Er zijn genoeg Amsterdamse corporaties die goed presteerden”, zegt de woordvoerder van het CFV. In totaal telt Amsterdam 13 woningcorporaties. Het CFV openbaar jaarlijks in november zijn beoordelingen. Landelijk staan nog 10 corporaties onder verscherpt toezicht.

    • Daan Borrel