Leg 15.000 euro in en de Belastingdienst geeft 19.705 euro terug

Foto HH

Op informatiebijeenkomsten in zaaltjes van bijvoorbeeld Van der Valk in Emmeloord moet het gebeuren. De komende weken reizen Happy Capital BV, Ecogroei en Eurogroei door het land om hun fiscaal aantrekkelijke investering te slijten aan particulieren.

Wie nu 15.000 euro inlegt, krijgt in juli 19.705 euro terug van de Belastingdienst. Dat kan dankzij een nieuwe fiscale truc.

Boer Kiest Zon

Subsidieregeling

Die fiscale slimmigheid komt uit de koker van het Brabantse Agreco. Het schuift subsidie voor de installatie van zonnepanelen en de sanering van boerendaken met asbest in elkaar. En daarmee combineert het twee groene regelingen waarvoor de overheid in 2014 zo’n 150 miljoen beschikbaar stelt: de EIA (energieinvesteringsaftrek) en de VAMIL (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn verdwenen, via die regelingen is dus geld beschikbaar voor boeren.

Maar in zaaltjes door het land zijn de bedrijven niet op zoek naar boeren. Ze proberen particulieren te vinden die voor minimaal 15.000 euro participaties kopen in de maatschap Boer kiest Zon. “Fiscaal gezien maken we de particulieren ondernemer door ze in een maatschap te laten toetreden”, zegt Jan Vriesinga van Happy Capital.

Particulieren kopen een aandeel van de maatschap, ontvangen in maart een fiscale jaaropgave en hebben daarmee een extra aftrekpost (in box 1). Het is vooral aantrekkelijk voor iedereen in de hoogste belastingschijf van 52 procent.

Tegelijkertijd wordt boeren door Agreco via Zon voor Asbest een nieuw dak, asbestsanering en zonnepanelen in een leaseconstructie aangeboden.

De aanvangskosten daarvoor worden via de maatschap en dus de particulieren gefinancierd. Maar die krijgen hun geld vrijwel direct terug van de Belastingdienst. Vriesinga:

“Jouw 15.000 euro verdwijnt in de maatschap. De 19.705 euro krijg je terug van de Belastingdienst.”

Het is volgens Vriesinga vergelijkbaar met de manier waarop oud-ABN Amro-bestuurder Rijkman Groenink en andere bankiers miljoenen terugkregen dankzij investeringen in een windturbine, alleen dan met een veel lager instapbedrag.

Het risico

Helemaal risicoloos is de investering niet. Een investeerder krijgt, nadat de zonnepanelen 20 jaar zijn geleased aan de boer, als alles goed gaat een einduitkering van bijna 8.000 euro. Maar als er bijvoorbeeld faillissementen onder boeren plaatsvinden gaat die er anders uitzien. Ook moeten deelnemers gedurende de looptijd een fiscale claim van 3.447 euro voldoen.

Als wél alles volgens plan verloopt en je 15.000 euro inlegt dan is je vermogen in 2035 met ruim 9.000 euro gegroeid.

Voortborduren

Dat particulieren nu kunnen profiteren van een regeling voor ondernemers, komt doordat fiscalist Hendrik Boonstra dat zo heeft afgesproken met de fiscus in een ruling. Volgens Boonstra zijn dit soort structuren niet nieuw.

“Eerder gebeurde het met mestverwerkingsinstallaties en schepen.”

Bij de scheepsinvesteringen ging het onlangs fout. NRC onthulde deze zomer dat 11.000 particuliere beleggers, die samen 134 miljoen euro belegden in schepen van Universal Marine, geld dreigen te verliezen. In het verleden was Vriesinga directeur van Universal Participaties BV dat volgens uittreksels van de Kamer van Koophandel weer onder Universal Marine hangt.

Kosten: 12 miljoen euro

Twee weken geleden bleek uit onderzoek van NRC bovendien dat de Belastingdienst een strop van naar schatting een half miljard euro heeft, die is veroorzaakt door een regeling waarbij investeerders in zeeschepen van de fiscus meer geld terugkregen dan ze inlegden.

Wordt er er opnieuw een fiscale regeling anders gebruikt dan bedoeld? Volgens fiscalist Boonstra niet. De maatschappen zorgen voor meer duurzame energie en gesaneerde boerderijdaken en daarvoor is de subsidie bedoeld.

Vriesinga (die verdient aan de 120.000 euro projectkosten per maatschap) zegt dat de teller, sinds hij twee weken geleden begon, op zo’n zeven ton aan reserveringen staat.

En volgens grondlegger Maurice Schoenmakers van Agreco hebben boeren inmiddels intentieverklaringen getekend voor 60.000 zonnepanelen. Dat is genoeg om 6 maatschappen met in totaal ruim 9 miljoen euro aan inleg van particulieren te vullen, leert een snelle rekensom. Bij deze stand zou dat de fiscus volgend jaar zo’n 12 miljoen euro kosten.

Update 14:51 uur. De Belastingdienst laat zojuist weten dat men geen antwoord kan geven op de vragen in welke mate de milieu-aftrekregelingen gebruikt worden door ‘derden’, hoeveel dat de schatkist kost en waarom de ruling is afgesloten.

Naar aanleiding van dit artikel zijn vanmiddag in de Tweede Kamer vragen gesteld door onder meer Farshad Bashir (SP) en Pieter Omtzigt (CDA). Een Kamermeerderheid heeft staatssecretaris Wiebes (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) verzocht snel per brief in te gaan op dit artikel.

Update 9 december: Staatssecretaris Wiebes heeft gisteren (vier weken later) een brief naar de Kamer gestuurd over dit artikel. Hij bevestigt “een hoge belastingteruggaaf in het eerste jaar” en schrijft dat er “ook risico’s verbonden zijn” aan de investering. Met een beroep op zijn “geheimhoudingsplicht” gaat hij verder niet in op de fiscale aspecten.

De kans bestaat dat de regeling onmogelijk wordt gemaakt. Wiebes schrijft namelijk onderzoek te doen naar manier waarop de subsidies hier worden gecombineerd.

Brief Over Investeringen in Asbestsanering en Zonnepanelen

    • Camil Driessen