Neef en nicht van Gurlitt willen zijn roofkunst teruggeven

Een neef en een nicht van de overleden Duitse kunstbezitter Cornelius Gurlitt zijn bereid zijn omstreden erfenis te aanvaarden. Gurlitt liet zijn collectie, met naar schatting 600 door de nazi’s van Joodse eigenaren geroofde kunstwerken, in mei na aan het Kunstmuseum Bern. Het museum twijfelt, vanwege de aangekondigde rechtszaken, of het de erfenis zal aanvaarden. Zo niet, dan erven de 95-jarige neef en de 86-jarige nicht de collectie. Zij lieten gisteren via een advocaat weten in dat geval alle geroofde kunstwerken over te dragen aan de oorspronkelijk eigenaren of hun erfgenamen. De overige werken willen zij tentoonstellen. (NRC)