Martinus Nijhoff Vertaalprijs voor Boland en Kuby

Hans Boland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Martinus Nijhoff Vertaalprijs toegekend aan Hans Boland en Christiane Kuby.

Aanleiding voor deze dubbele uitreiking van de prijs is het 75-jarige bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Christiane Kuby ontvangt de prijs voor haar vertalingen uit het Nederlands in het Duits, en Hans Boland wordt onderscheiden voor zijn vertalingen uit het Russisch in het Nederlands.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 14 maart 2015 in het Muziekgebouw aan ’t IJ tijdens de vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt.

Slavist Hans Boland (1951) promoveerde op poëzie van Achmatova, die hij tevens in het Nederlands vertaalde. Boland heeft een breed vertaaloeuvre: het omvat alle literaire genres van proza tot essays. Sinds 1999 werkt hij aan de vertaling van het complete oeuvre van Poesjkin. Ook vertaalde hij het werk van vele andere auteurs onder wie Lermontov, Garsjin,Dostojesvki en Tolstoj. De jury:

“Hans Boland is een zeer productieve vertaler met buitengewone kwaliteiten, die een onvoor­waardelijke trouw aan de literaire kwaliteiten van de brontekst paart aan een prachtig, virtu­oos Neder­lands en brede kennis van achtergronden.”

Enkele maanden terug weigerde Boland nog de prestigieuze Poesjkin Medaille.

Christiane Kuby (1952) verhuisde in 1970 naar Amsterdam waar ze twee jaar later Romanistiek en Germanistiek ging studeren. Ze leverde bijdrage voor vertalingen van diverse Nederlandse literaire tijdschriften en publicaties op het gebied van vertalen. Ze vertaalde werk van Jeroen Brouwers, Helga Ruebsamen en Kader Abdolah.

“Voor de vertalingen van Christiane Kuby geldt vrijwel zonder uitzondering dat alle aspecten van de Nederlandse tekst zijn terug te vinden in de Duitse tekst; haar stilistische bereik is bijzonder groot, en zij zorgt telkens weer voor een zelfstandig literair werk in de Duitse taal.”

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor vertalers. In 1955 is de prijs ingesteld ter nagedachtenis aan de dichter en vertaler Nijhoff, lid van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs wordt vanaf 2015 jaarlijks toegekend aan een vertaler die vertaalt in het Nederlands en vanaf 2015 eens in de vijf jaar toegekend aan een vertaler die uit het Nederlands vertaalt. Aan de Nijhoff Vertaalprijs is een vrij besteedbaar bedrag van € 35.000 en de Martinus Nijhoff Vertaalprijs Penning verbonden.

    • Sebastiaan Kort