China en VS sluiten akkoord

Na maandenlange stille diplomatie hebben China en de Verenigde Staten een politiek akkoord gesloten om de uitstoot van broeikasgassen in het volgende decennium drastisch te verminderen. Het is voor het eerst in twintig jaar van klimaatonderhandelingen dat de twee grootste economieën en broeikasgasuitstoters het eens zijn over een plan om klimaatverandering te bestrijden. Markant is vooral dat China zich verplicht de uitstoot van broeikasgassen af te remmen en na een piek in 2030 in absolute termen te verminderen. Een concreet percentage noemde Xi niet. Dat gebeurt volgende maand bij het begin van de nieuwe VN-klimaatonderhandelingen in Lima, Peru. Wel zei Xi dat in 2030 20 procent van de Chinese behoefte aan energie uit duurzame bronnen en kernenergie moet komen. Dat is nu nog geen 6 procent. Obama verplichtte de VS de uitstoot van CO2 te verlagen met 26 tot 28 procent in 2025 (ten opzichte van 2005). Dat is volgens het Witte Huis een aanscherping van het eerdere plan voor een reductie met 17 procent in 2020. Maar de plannen gaan niet zo ver als die van Europa, dat in 2030 de uitstoot met minimaal 40 procent wil reduceren ten opzichte van 1990. Obama kwam onmiddellijk onder vuur te liggen van de aanstaande Senaatsleider, Mitch McConnell. „Een onrealistisch plan dat de president in de schoot van zijn opvolger dumpt”, aldus de Republikein. Obama is echter tot eind 2016 aan de macht en hij maakte duidelijk dat hij samen met zijn Chinese collega – tot 2022 in het zadel – de lopende VN-klimaatonderhandelingen eind volgend jaar in Parijs tot een goed einde wil brengen.

    • Oscar Garschagen