Geen welles-nietes over Rembrandt

In het Cultureel Supplement bij de NRC van 30 oktober zijn van talrijke musea de reacties opgenomen op het nieuws dat ik één of meer van hun schilderijen opnieuw aan Rembrandt heb toegeschreven. Jammer, dat die rondvraag al zo vroeg plaatsvond. Men had mijn argumenten vaak nog niet ter kennis kunnen nemen. Vrijwel niemand had het boek toen al in huis.

Nu ontstond de, in de kop boven het artikel (Wereldwijd welles-nietes over Rembrandts) gewekte, indruk dat het hier eigenlijk om niet meer dan welles-nieteskwesties gaat.

Om de lezers van het artikel inzicht te geven in de aard en het niveau van de discussie heb ik zes van mijn teksten over hertoegeschreven schilderijen op onze website gezet (www.rembrandtresearchproject.org). Deze teksten behoren tot de achter in het boek geplaatste ‘Notes to the Plates’. Alle zes kwamen in genoemd artikel direct of indirect aan de orde.

Ik heb er overigens bewust voor gekozen om de teksten bij de werken waarvan de eigenhandigheid niet ter discussie staat – zoals bijvoorbeeld de Nachtwacht – veel beknopter te schrijven dan die bij de hertoegeschreven schilderijen. Maar ze bevatten vaak nieuwe inzichten.

Hoofdzaak in het boek zijn echter de honderden glorieuze kleurenafbeeldingen van Rembrandts totale, nu herziene, geschilderde oeuvre.

, Amsterdam