Amsterdam is het oneens met kritiek van Pijbes: ‘stad niet te vol’

Amsterdam is ‘te vol’ en de grenzen van de groei worden ‘binnen afzienbare tijd bereikt’, schreef directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes deze zomer in NRC Handelsblad van 1 augustus. Cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) is het daar niet mee eens. Daarmee reageerde het stadsbestuur gisteren bij de opening van de Amsterdam World Cities Culture Summit voor het eerst op de kritiek. Op die top vergaderen tachtig cultuurbeleidsmakers uit 27 landen in Amsterdam tot en met vrijdag.

Op de vraag of de grenzen van de groei in Amsterdam zijn bereikt, gaf Ollongren een resoluut ‘nee’ als antwoord. „Er zijn plekken waar het soms heel druk is, misschien te druk, maar de groei gaat door en we moeten kijken naar hoe we die kunnen absorberen.” Culturele instellingen zouden bijvoorbeeld ‘creatiever’ kunnen omgaan met hun openingstijden. Ook ziet de cultuurwethouder een oplossing in het spreiden van bezoekers door de hele stad te gebruiken. (Novum)