Coalitie is het oneens over toekomst melkveehouderij

Foto ANP/Koen Suyk

De coalitiepartijen zijn het oneens over de toekomst van de melkveehouderij. De VVD dreigt tegen de melkveewet van staatssecretaris Dijksma (Landbouw, PvdA) te stemmen, waarmee het voorstel geen meerderheid zou halen. Dat bleek bij de behandeling van het wetsvoorstel vandaag in de Tweede Kamer.

Dijksma’s wet legt vast hoe melkveehouderijen (17.240 bedrijven, die samen 1,47 miljoen koeien houden) op een “verantwoorde” manier kunnen groeien als volgend jaar de melkquota worden afgeschaft. Door die afschaffing mogen deze bedrijven onbeperkt melk mogen produceren. Om een ongebreidelde groei tegen te gaan wil Dijksma ‘grondgebondenheid’ waarborgen: melkveehouders mogen uitbreiden, maar moeten er wel voor zorgen dat ze meer landbouwgrond verwerven om bijvoorbeeld de mest te verwerken.

Gunst van de achterban

De VVD is erop tegen om grondgebondenheid te verankeren in een wet, omdat dit de groei en ontwikkeling van de sector zou beperken. Kamerlid Helma Lodders zegt dat het wetsvoorstel “zeer zwaar” ligt in haar fractie. Gerard Schouw (D66) verwacht niet dat de VVD uiteindelijk tegenstemt. “Deze opstelling is vooral van belang voor de gunst van de achterban.” Ook Jesse Klaver (GroenLinks) spreekt van “profileringsdrang”.

Dijksma wil, ogenschijnlijk om de VVD mee te krijgen, nu de exacte invulling pas vastleggen nadat de Kamer met de wet heeft ingestemd. Oppositiepartijen zijn daar tegen, omdat ze niet weten welke voorwaarden de staatssecretaris straks aan melkveehouders stelt en daar ook niet meer over kunnen stemmen. “De oppositie wordt klem gezet door onenigheid in de coalitie”, zegt Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

Geen zorg om dreigementen

Als het wetsvoorstel met allerlei amendementen wordt aangescherpt, stemt de VVD sowieso tegen. Bijvoorbeeld als alle koeien een verplicht aantal uur naar buiten moeten, zoals staat in een motie die de Kamer – inclusief PvdA – vorige week aannam. Dijksma, hierop tegen, probeerde de kou uit de lucht te halen met een toezegging aan de indieners van de motie dat ze de consequenties van hun voorstel gaat bekijken.

Sjoera Dikkers (PvdA) zegt zich niet druk te maken om de dreigementen van haar coalitiepartner.

“Het is aan de VVD of ze voor of tegen stemmen.”

    • Anne Vader