Amnesty: Shell bagatelliseerde omvang olielekkages in Nigeria

Lekkende oliepijp in Bodo.
Lekkende oliepijp in Bodo. Foto Reuters

Shell heeft olielekkages in Nigeria herhaaldelijk veel te klein voorgesteld. Dat blijkt volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International uit documenten die zijn ingebracht in een rechtszaak van inwoners van het oliewingebied tegen Shell.

Het gaat om twee lekkages die plaatsvonden in 2008 in Bodo, een stadje in de Nigerdelta. Inwoners voeren een rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk om een hogere schadevergoeding te eisen. Shell heeft erkend dat de lekkages hebben plaatsgevonden en zegt verantwoordelijkheid te nemen voor de lekkage van 4.000 vaten.

Amnesty heeft meerdere malen tegen Shell gezegd dat de lekkages veel groter waren. Volgens Amnesty gaat het om minstens 100.000 vaten en is een hogere schadevergoeding dus gepast. Uit de rechtbankdocumenten blijkt volgens de mensenrechtenorganisatie dat Shell nu erkent dat de lekkages groter waren.

Shell wist dit al tijden, zegt Amnesty, al was het maar omdat de organisatie er steeds aandacht voor heeft gevraagd. En als Shell het niet wist, „was het bedrijf schandelijk onachtzaam”, vindt Amnesty. „Pas nu Shell voor een Britse rechtbank staat, voelen het zich gedwongen om dit op te lossen.”

De wijze waarop Shell met de twee lekkages in kwestie omgaat zou duiden op grotere misstanden. Omvang en oorzaak van lekkages worden vastgesteld door met name het oliebedrijf zelf. De compensatie voor de bevolking is daarvan afhankelijk.

Shell zegt al jaren dat het merendeel van de lekkages wordt veroorzaakt door sabotage en diefstal. Amnesty heeft onderzocht hoe Shell de onderzoeken uitvoert. Daarbij is onder andere gebruikgemaakt van een geheime filmopname van zo’n onderzoek. Amnesty concludeert dat de onderzoeken gebrekkig zijn en lekkage vaak onterecht aan sabotage wordt toegeschreven. Ook zou blijken dat Shell weet dat er veel achterstallig onderhoud aan de pijpleidingen is.

Shell heeft de Bodo-gemeenschap eerder een compensatie aangeboden van 50 miljoen dollar voor lekkages in 2008 en 2009. De gemeenschap van 30.000 mensen heeft die afgeslagen.