Zorg over steun aan jihad onder Turkse jongeren

Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) maakt zich zorgen over de steun van Turks-Nederlandse jongeren aan jihadstrijders. Volgens onderzoek van Motivaction, in opdracht van multicultureel instituut Forum, ziet 90 procent van de Turks-Nederlandse jongeren Syriëgangers als helden.

Verder vindt 87 procent van die jongeren het goed dat jihadisten zorgen voor verandering in de Arabische regio. Een net zo groot percentage waardeert het dat onder Nederlandse moslims steun is voor terreurgroep IS.

Onder Marokkaans-Nederlandse jongeren liggen deze percentages beduidend lager. Wel zijn beide bevolkingsgroepen negatief over het kalifaat dat IS heeft gesticht en steunen zij het democratische stelsel. Voor het onderzoek werden 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders tussen de 18 en 35 jaar ondervraagd.

Als mogelijke verklaring voor de uitkomsten noemt Forum de Turkse televisie en regering, waardoor een deel van de Turks-Nederlandse jeugd zich zou laten sturen. De Turkse regering steunde lange tijd de opstand tegen de Syrische president Assad.

Minister Asscher wil de opvattingen van de Turkse jeugd over jihadisten nader laten onderzoeken om er duiding aan te kunnen geven. Het Inspraakorgaan Turken in Nederland zegt te twijfelen aan de representativiteit van de steekproef. Ook op sociale media zeggen veel jonge Turken zich niet te herkennen in het onderzoek.