Universiteit pakt uit geldnood geschiedenis en Nederlands aan

Geesteswetenschappen op de UvA trekt minder studenten en komt geld tekort. De faculteit overweegt een brede ‘brugklas’.

Eerstejaarsstudenten aan de Universiteit van Amsterdam beginnen in 2016 niet langer met een reguliere studie geschiedenis, Nederlands of Duits. Dat stelt het bestuur van de faculteit geesteswetenschappen voor. De opleidingen van deze faculteit moeten opgaan in nieuwe, bredere opleidingen die meer gaan samenwerken.

Mogelijk wordt de faculteit ingericht naar het Angelsaksische liberal arts-model, met een gezamenlijk propedeusejaar voor alle eerstejaars. In zo’n stelsel kunnen studenten zelf vakkenpakketten samenstellen. Naarmate hun studie vordert, kunnen ze zich specialiseren.

Volgens decaan Frank van Vree worden toekomstige studenten net zo gespecialiseerd opgeleid als de huidige. Studenten volgen namelijk al keuzevakken. „Die wisselen we in voor een meer modulaire inrichting van het eerste jaar.” Belangrijkste reden voor de hervorming is de financiële nood van de faculteit. Die komt nu al zo’n 4 miljoen tekort op haar begroting, zegt Van Vree. „Als we niets doen kan dat volgens de huidige prognose oplopen tot 7 à 10 miljoen in 2017.”

Over de plannen van het faculteitsbestuur wordt de komende weken intern gediscussieerd. Ze moeten leiden tot meer effectiviteit. Van Vree schat dat zeventig tot honderd voltijdbanen geschrapt zullen gaan worden.

Het plan Profiel 2016 schetst twee scenario’s. Iets minder vergaand dan het liberal arts-model is het bachelor schools-model. Daarin beperkt de verbreding zich tot een aantal verwante opleidingen. Zo kunnen alle taal- en cultuurstudies worden samengevoegd tot een ‘School Internationale Studies’, meldt het plan.

De financiële problemen komen onder meer door lagere studentenaantallen en een navenant afnemende overheidsbijdrage. Vooral de talenstudies trekken de laatste jaren weinig studenten.