Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Raad van State geeft Amsterdam gelijk in zaak Zwarte Piet

Een klein zwart pietje aan een lantaarnpaal in Rotterdam. Vorige maand hing Leefbaar Rotterdam in de stad 300 poppetjes op met als boodschap 'Wij willen blijven'.
Een klein zwart pietje aan een lantaarnpaal in Rotterdam. Vorige maand hing Leefbaar Rotterdam in de stad 300 poppetjes op met als boodschap 'Wij willen blijven'. Foto ANP / Marco de Swart

De rechtbank van Amsterdam had burgemeester Eberhard van der Laan niet op de vingers mogen tikken over Zwarte Piet. Dat heeft de Raad van State geoordeeld. Van der Laan hoeft bij het verlenen van een vergunning niet te kijken naar het al dan niet racistisch karakter van Zwarte Piet, aldus de hoogste bestuursrechter van het land.

Onze redacteur Bas Blokker:

Twitter avatar basblokkernrc Bas Blokker Raad van State geeft Amsterdam gelijk in zaak Zwarte Piet. Burgemeester mag geen oordeel geven over inhoud evenement als Sinterklaasintocht

Rechtbank: Zwarte Piet maakt inbreuk op privéleven

Aanleiding voor de zitting was het hoger beroep dat Van der Laan had ingesteld over de intocht in zijn stad. De rechtbank oordeelde deze zomer dat de burgemeester bij het verlenen van een vergunning voor de intocht in zijn stad rekening had moeten houden met de gevoelens van inwoners met een donkere huid. De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet zou inbreuk maken op het privéleven van zwarte mensen. “Met name de rol van knecht en het uiterlijk en gedrag van Zwarte Piet leiden immers tot het beeld dat zwarte mensen ondergeschikt en dom zijn”, aldus het vonnis. Van der Laan moest zijn besluit daarom binnen zes weken herzien.

‘Vergunning terecht alleen getoetst aan openbare orde en veiligheid’

De Raad van State in een toelichting op de uitspraak:

De burgemeester van Amsterdam heeft de vergunningaanvraag voor de Sinterklaasintocht voor 2013 terecht alleen getoetst aan de eisen van openbare orde en veiligheid. Hij is niet bevoegd de vraag te beantwoorden of van de figuur van ‘Zwarte Piet’ een discriminerend effect uitgaat en daardoor een schending oplevert van het grondrecht op respect voor het privéleven en het discriminatieverbod.

Geen oordeel of ‘Zwarte Piet’ discriminerend is

De Raad van State mag niet ingaan op de vraag of de figuur van Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas een schending oplevert van het recht op respect voor het privéleven of in strijd is met het discriminatieverbod.

De vraag of de figuur van ‘Zwarte Piet’ daadwerkelijk in strijd is met grondrechten kan niettemin aan een rechter worden voorgelegd, maar dan niet in een procedure tegen de burgemeester over de evenementenvergunning voor de Sinterklaasintocht. Denkbaar is dat bij de burgerlijke rechter een procedure wordt gestart op grond van onrechtmatige daad tegen de organisatoren of uitvoerders van het evenement of dat aangifte wordt gedaan van veronderstelde strafbare feiten. - Raad van State

Quinsy Gario en Sunny Bergman, tegenstanders van Zwarte Piet, en advocaat Wil Eikelboom, zien in bovenstaande uitspraak een aanmoediging om aangifte te doen tegen de verschillende comités van de intochten in het land. Een civiele rechter kan dan toetsen of Zwarte Piet daadwerkelijk in strijd is met de grondrechten.

Zwarte Pieten in Sinterklaasjournaal

In de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal gisteren is Zwarte Piet toch zwart gebleven. Eerder hintte het programma op een andere kleur toen Sint zei: “We varen recht op een regenboog af.” Er wordt rekening mee gehouden dat de Pieten nog steeds van kleur kunnen veranderen, aangezien de stoomboot nog onderweg is en alsnog op een regenboog kan varen.

Hoe kon het zo ver komen? Lees vandaag in nrc.next: Een overzicht van hoe een jeugheld bij de Raad van State belandde