Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Hedwigepolder mag onder water - ‘voorlopig sluitstuk’

ANP / De grens tussen Belgie en Nederland, met de Belgische Prosperpolder (L) en de Hedwigepolder in Nederland.

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag onder water worden gezet. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in Den Haag. Er is geen beroep mogelijk.

Onze redacteur Arjen Schreuder noemt de uitspraak van de Raad van State “belangrijk”:

“Dit is het voorlopige sluitstuk van een reeks discussies en bezwaren. De ontpoldering kan nu daadwerkelijk beginnen.”

Veel discussie om Hedwigepolder

Nederland en Vlaanderen hebben acht jaar geleden al in een verdrag afgesproken de natuur in en rond de Westerschelde te herstellen. In menig advies en ecologisch rapport werd vervolgens de beste methode daartoe beschreven: de dijken van de Hedwigepolder doorsteken. Daartoe wordt 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied.

In 2012 besloten VVD en PvdA dat de Hedwigepolder onder water wordt gezet: in 2019 moet de polder helemaal onder water staan. De provincie Zeeland moet dat project namens het Rijk uitvoeren.

‘Minder ingrijpende alternatieven’

Maar veel tegenstanders, onder wie de eigenaar van het gebied, willen dat de polder droog blijft. Er werden bijna tweeduizend bezwaren tegen het kabinetsbesluit ingediend. Tegenstanders vinden dat er minder ingrijpende alternatieven voor ontpoldering zijn. En ze zijn bang dat zich geen getijdennatuur zal ontwikkelen. Volgens hen zal de polder snel dichtslibben en wordt het doel van de ontpoldering, natuurontwikkeling, daardoor niet gehaald.

De Raad van State stelt hen in het ongelijk:

“De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat er in de afgelopen jaren voldoende onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke alternatieven, waarbij de ontpoldering van de Hedwigepolder ook niet zonder meer als uitgangspunt is genomen. Nu ontpoldering in vergelijking met de alternatieven het meest gunstig is uit het oogpunt van natuurherstel, mochten de minister en de staatssecretaris dit als uitgangspunt nemen bij hun besluit.”

Eigenaar laat het er niet bij zitten

Eigenaar van de Hedwigepolder Gery De Cloedt legt zich niet neer bij de uitspraak, zo zegt zijn woordvoerder tegen persdienst Novum. De Cloedt overweegt naar het Europees Hof van de rechten van de Mens te gaan om te kijken of de procedures wel goed gevolgd zijn.

“Het is een onzinproject. We gaan ons verzetten tegen de onteigeningsprocedure. We gaan proberen om die met alle middelen tegen te houden. Die procedure gaat nog zeker twee jaar duren.”

Dijksma: er is duidelijkheid

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) is blij dat er door de uitspraak duidelijkheid is over de Hedwigepolder. Dijksma stelt dat er met de uitspraak van de Raad van State een definitief besluit ligt om de Hedwigepolder te gaan ontpolderen. Ze wil in nauw overleg met de provincie Zeeland en Vlaanderen aan de slag om de plannen uit te voeren.

“De planvorming heeft lang geduurd, er zijn vele alternatieve plannen de revue gepasseerd en er is veel maatschappelijke beroering geweest. Met deze uitspraak is er duidelijkheid en kan daar een punt achter worden gezet.”