Doe ons meer info over MH17

Over nieuwe ontwikkelingen met MH17 zal de Kamer veel informatie eisen, denkt Hans Wiegel.

None

‘Het wordt moeilijker dan we nu denken”, schreef ik in deze krant op 30 juli over de aanslag op rampvlucht MH17.

De opstelling en de aanpak van de Nederlandse regering direct na de ramp oogstte respect en waardering van iedereen. Eerst de lichamen van de overledenen bergen en naar huis brengen, was de lijn.

Dan, in internationaal verband, een onderzoek naar de toedracht van deze terroristische aanslag en het gebruikte wapentuig. En ten derde het opsporen van de verantwoordelijken voor de aanslag. „Het recht moet zijn loop hebben”, zei minister-president Rutte.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde kort na de ramp dat al heel veel informatie was vergaard. Dat was bemoedigend. Een paar weken later al begon het beeld te ontstaan dat het met succes uitvoeren van de door de regering aangekondigde aanpak veel moeilijker zou worden dan was gehoopt.

De zoektocht naar de stoffelijke resten van de omgekomenen werd eerst gestopt en daarna een lange tijd stilgelegd. Kortgeleden werden – na maanden – gelukkig toch nog lichaamsresten gevonden.

Een tweede tegenvaller was dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een teleurstellend, want vaag, tussenrapport liet weten dat zijn eindrapport langer op zich zou laten wachten. En met betrekking tot het strafrechtelijk onderzoek zei onderzoeksleider Westerbeke dat dit zeker heel 2015 zal duren.

De berichtgeving is er de recente maanden dus niet concreter op geworden. Dat gaf geen goed gevoel.

De Tweede Kamer is kritischer geworden. Uit de kring der nabestaanden klinkt die kritiek ook. Militaire experts laten zich eveneens horen. Zo noemde de gezaghebbende oud-commodore en voormalig jachtvlieger Steve Netto het „verbijsterend” dat het onderzoek nog steeds uitgaat van de mogelijke variant dat de MH17 door een militair vliegtuig is neergehaald.

De Duitse inlichtingendienst heeft aan de Bondsdag – met satellietbeelden en foto’s – laten zien dat het ramptoestel door een raket is neergeschoten. Van Russische makelij mag worden aangenomen.

Ons eigen parlement kent die informatie niet. CDA en D66 vroegen een hoorzitting van de Tweede Kamer. De regeringspartijen VVD en PvdA hielden dat tegen. Waarom? Wat is er tegen dat de Tweede Kamer zich goed laat informeren en dat de burgers in ons land zo ook meer te weten komen?

Dat alles heeft ertoe geleid dat het beeld over de aanpak van de regering ging kantelen.

Het is goed dat minister-president Mark Rutte vorige week naar Maleisië en Australië is gegaan, landen die na Nederland de meeste slachtoffers tellen onder de 298 inzittenden.

Daar zullen vast nadere afspraken zijn gemaakt: meer betrokkenheid bij en meer invloed van deze twee partners op het te voeren beleid.

De Onderzoeksraad zorgde voor goed nieuws. Hij maakte bekend dat binnenkort wrakstukken van de MH17 naar Nederland zullen worden overgebracht. Daar zal in de Oekraïne (ook met de rebellen?) overleg over zijn gevoerd. Nu weer een bericht van uitstel.

De Tweede Kamer zal over al deze nieuwe ontwikkelingen willen worden geïnformeerd. En dat geldt ook voor ons allemaal.

Gehoopt mag worden dat het laatst kantelende beeld door de regering kan worden rechtgezet.

    • Hans Wiegel