Brieven

None

Naheffing is politiek falen

In de pers lijkt een ijzeren wet te bestaan: wat tweemaal is nagepraat is waar. De Belastingdienst geniet de twijfelachtige eer hiervan het meeste de dupe te zijn. Jan Kuitenbrouwer geeft hiervan weer een voorbeeld (NRC, 6 november). Bij de kwestie van de naheffing die een flink aantal belastingplichtigen in het komende jaar krijgen, spreekt hij eerst over een rekenfout en later zelfs van een kapitale fout van de Belastingdienst. Dat is pure onzin. De naheffing is een gevolg van politiek geknutsel om een vervangervoor de inkomensafhankelijk ziektekostenpremie te vinden. Dat plan was gestrand op grote weerstand van met name de VVD. De late oplossing die hiervoor werd gevonden kwam te laat. Hierdoor kon de Belastingdienst de regeling niet meer verwerken in de tarieven die dit jaar worden gehanteerd. Daarom komt er nu een naheffing. De Tweede Kamer wist dit al lang, maar hield zich stil. Daar weet men inmiddels dat politiek falen – zoals ook bij het toeslagstelsel – in de media welhaast automatisch bij de Belastingdienst wordt neergelegd. Wraak voor blauwe enveloppen?

Democratie

Dat is echt iets christelijks

Frank Botman en Haroon Sheikh beweren dat „democratie wordt gevormd in een lokale context met een eigen historie” (NRC, 7 november). Het „exporteren” hiervan is onverstandig. Dit is anno 2014 geen nieuws, dus laten we dit opiniestuk eens aanscherpen. De historie van het Westen is verweven met het christendom, die van Irak en Afghanistan met de islam, dit is een cruciaal verschil in context.

Dat het hedendaags christendom genoegen neemt met het privédomein heeft alles te maken met de beperkte reikwijdte van dit geloof. Het focust zich uitsluitend op de relatie van mensen tot God en tot elkaar. De islam is anders. Die beperkt zich niet tot het individuele maar wenst ook het maatschappelijke en het staatskundige leven met voorschriften te besturen. De combinatie van orthodoxie en democratie blijft lastig. Mohammed was bijvoorbeeld naast profeet ook wereldlijk heerser. Nu behoort het navolgen van de profeet tot de hoekstenen van de islam en democratie was geen afspiegeling van zijn werkwijze. Dat wringt. Wees dus niet verbaasd dat de Arabische Lente verzandt, Irak implodeert en Afghanistan blijft sukkelen. Democratie is eigen aan het christendom maar doet de islam geen recht.

J.E. Visscher

Euthanasie

Hongerdood is geen optie

Een 80-jarige vrouw krijgt een hersenbloeding. Na revalidatie en een lichte verbetering zet de aftakeling in. Halfzijdig verlamd moet ze met een tillift in haar rolstoel getild worden. Ze kan zichzelf niet meer verzorgen, aankleden en opmaken, ze eet ook moeilijk. Mensonterend. Zij vindt haar lijden ondraaglijk.

Theoloog en ethicus Theo Boer zegt in een interview dat zij maar moet stoppen met eten en drinken (NRC, 8 nov.). Dan is ze na negen dagen overleden. Aan haar hersenbloeding zal zij de komende jaren niet sterven. Volgens Boer kun je dan met goed fatsoen geen euthanasie geven.

Gelukkig hebben wij een liberale euthanasiewet. Die maakt het mogelijk om mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden te helpen. Na zorgvuldige afweging en binnen wettelijke kaders. Degenen die bij de Levenseindekliniek komen, zijn in acht van de tien gevallen niet terminaal.

Sterven hoort bij het leven. Voor huisartsen is euthanasie onderdeel van hun dagelijkse werk. De Levenseindekliniek helpt hen graag als het ingewikkeld wordt om een goede afweging te maken. En om ja te zeggen als dat kan en nee als dat moet.

De 80-jarige vrouw, mijn moeder, had graag geholpen willen worden. Haar lijden duurde drie jaar en drie maanden, alvorens zij overleed. Zij is mijn motivatie om mensen te helpen, die net zoals zij niet zozeer dood willen, maar een eind aan hun lijden willen.

Steven Pleiter, directeur Stichting Levenseindekliniek

    • Steven Pleiter
    • A.L. de Werker
    • J.E. Visscher