Alweer een kritische kijk op het nut van de managers

None

13,49 euro

2

Wie eerder al De Laatste Manager of Fuck De Regels van Ben Kuiken las, weet wat zijn boodschap is. Kuiken vraagt iedere organisatie om kritisch te kijken naar het nut van de managementlaag en wat meer vertrouwen te hebben in de zelfredzaamheid van de werkvloer. In De PRET-factor verpakt hij deze aanbevelingen in het acroniem PRET: Positief, Respect, Enthousiasme en Teamwork. En dat moet dan weer dubbele PRET opleveren: Plezier, Rendement, Energie en Tevredenheid. De lezer wordt overstelpt met voorbeelden die het gelijk van de PRET-factor bewijzen. Van falsificatie is geen sprake en pas op het einde worden er wat mitsen en maren genoemd. Het blijft onduidelijk voor wie dit boek is bedoeld en wat de nieuwe boodschap is.