Privéwangedrag telt ook

De militair was op staande voet ontslagen, nadat bij hem thuis kinderporno was aangetroffen. Bovendien vond de politie illegaal vuurwerk in zijn huis. Weliswaar sprak de militaire kamer van de rechtbank Arnhem hem in september 2012 vrij wegens het bezit van kinderporno, maar de ontslagprocedure werd doorgezet. Want de man had nog meer op zijn kerfstok, zo was gebleken.

Zo was hij in 2010 betrokken bij een vechtpartij in Arnhem en had hij in 2011 een formele waarschuwing gekregen omdat hij lid was van de harde kern van de FC Twente-supporters. Allemaal in zijn privétijd. Maar dat kan een militair zich niet permitteren. Hij kreeg ontslag wegens „wangedrag buiten de dienst”.

Het ministerie van Defensie wees bezwaren tegen zijn ontslag vorig jaar af, de rechter vervolgens ook. In hoger beroep oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het ambtenarentuchtrecht minder strikt is dan het strafrecht. Wangedrag hoeft als ontslaggrond niet wettig en overtuigend bewezen te worden. Het is voldoende dat wangedrag aannemelijk gemaakt wordt op basis van deugdelijk vastgestelde gegevens. Er wás kinderporno en illegaal vuurwerk bij hem thuis aangetroffen.

Zijn verweer dat iemand anders daar verantwoordelijk was geweest, kon hij onvoldoende onderbouwen, aldus de Raad. Die verwierp ook zijn verweer dat hij bij de eerste hoorzitting geen raadsman had en niet was gewezen op zijn zwijgrecht. Hij had er voor gekozen zich te laten bijstaan door een medewerker van zijn vakbond en door zijn broer.