Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Kritiek Marokko op Nederland om opzeggen uitkeringsverdrag

Het kabinetsplan om de export van uitkeringen naar Marokko stop te zetten, wordt door Rabat scherp veroordeeld.

Marokko is zeer ontstemd over het voornemen van de Nederlandse regering om een socialezekerheidsverdrag uit 1972 op te zeggen. In een gesprek met de Volkskrant spreekt de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag van een „onvriendelijke daad” die door veel Marokkanen als „discriminerend” wordt ervaren.

De regering wil al enkele jaren de hoogte van naar Marokko geëxporteerde uitkeringen verlagen naar het prijspeil aldaar en de betaling van kinderbijslag stopzetten. Daartoe moet een uitkeringsverdrag uit 1972 worden aangepast. Omdat Rabat weigert daaraan mee te werken, kondigde het kabinet vorige maand aan het verdrag te zullen opzeggen. Het gevolg daarvan zou zijn dat per 2016 helemaal geen nieuwe uitkeringen meer naar Marokko gaan – de AOW uitgezonderd.

De Marokkaans ambassadeur in Nederland, Abdel Bellouki, laat nu weten dat zijn land zich door Nederland geschoffeerd voelt. Opzeggen van het verdrag, zegt hij, heeft „erg negatieve gevolgen voor Marokkaanse burgers”, die „sinds de jaren zestig hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie”. Bellouki voorspelt dat minder Marokkanen zullen remigreren naar Marokko als gevolg van het stopzetten van uitkeringen. „Toekomstige uitkeringskandidaten blijven dan in Nederland en anderen komen terug naar Nederland om de volledige uitkering te krijgen.”

Verantwoordelijk minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) zei zich vorige maand te realiseren dat „de relatie met Marokko beschadigd wordt” door opzegging van het verdrag. Het kabinet nam de stap onder druk van de VVD-fractie in de Tweede Kamer; coalitiepartner PvdA is tegen. Ook staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) is niet blij met het voornemen: hij vreest dat Marokko straks weigert mee te werken bij het uitzetten van illegale of criminele Marokkanen.

Asscher bereidt op dit moment een ‘opzeggingswet’ voor.