Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Ambassadeur Marokko reageert fel op opschorting uitkeringsverdrag

Voor het eerst reageert de Marokkaanse ambassadeur in Nederland op de plannen om het uitkeringsverdrag met Marokko eenzijdig stop te zetten. Abdel Bellouki noemt de voorstellen “categorisch en egocentrisch”.

Dat zegt hij vandaag in de Volkskrant. Volgens Bellouki voelt de Marokkaanse regering zich “geschoffeerd”. De voorstellen liggen, zo zegt hij, “zeer gevoelig” in Marokko “door de erg negatieve gevolgen voor Marokkaanse burgers die in hun legitieme rechten aangetast worden”.

Wat is er gebeurd?

Het verdrag met Marokko uit 1972 regelt de overdracht van onder meer arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenuitkeringen van Nederland naar Marokko. Het kabinet wilde de hoogte van die uitkeringen aanpassen aan het prijspeil aldaar - wat neerkomt op een verlaging van veertig procent - en de export van kinderbijslag helemaal stopzetten. Maar dat kon niet als het verdrag niet werd aangepast. Marokko weigerde hieraan mee te werken. Daarop besloot het kabinet het verdrag helemaal op te schorten.

De reactie van Marokko

Bellouki zegt dat Marokkanen die zijn teruggekeerd naar Marokko, dezelfde bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse economie als Nederlanders.

“Wij hebben er niet om gevraagd. Wij wensten de verhouding en samenwerking te versterken. Marokko en de Marokkaanse maatschappij zien opzegging als een onvriendelijke daad.”

Bellouki waarschuwt voor remigratie als de nieuwe situatie in 2016 van kracht is:

“Toekomstige uitkeringskandidaten blijven dan in Nederland en anderen komen terug naar Nederland om de volledige uitkering te krijgen. Als dat gebeurt, is er geen besparing voor Nederland.”

PvdA tegen opschorting, VVD voor

Het kabinetsbesluit heeft gezorgd voor verdeeldheid in de coalitie: de VVD is voor opzeggen, de PvdA is tegen. Volgens de PvdA is de prijs te hoog: Nederland kan straks niet meer controleren op uitkeringsfraude in Marokko. Minister Asscher van Sociale Zaken vreest negatieve consequenties voor de samenwerking op andere gebieden – met name justitie.