Brieven

Psychiater ziet stress niet

Bram Bakker stelt in zijn opiniestuk (NRC, 5 nov.) dat de vele patiënten die hij ziet met een burnout nooit werk als de oorzaak noemen. Dat is logisch. Mensen waarbij ziekteverzuim voortkomt uit werkstress komen nooit bij de psychiater. Zij worden begeleid door huisarts, bedrijfsarts en/of psycholoog, hiervoor hoeven ze zelden door te verwijzen. De ervaringen van een psychiater zeggen dus weinig over dit onderwerp.

, huisarts

Krijgsmacht

Zoek een s een alternatief

Ton Welter houdt een pleidooi voor meer geld voor de krijgsmacht (NRC, 5 nov.). Hier valt veel tegenin te brengen. Een grote krijgsmacht betekent niet louter veiligheid, we worden ook agressor en bemoeilijken het vinden van vreedzame oplossingen. Ik heb een stoet oorlogen voorbij zien komen waaraan Nederland als geallieerd lid deelnam. Nimmer werd me duidelijk dat de mensheid daar beter van werd. Wel nam ik het product van oorlogvoeren waar: eindeloze vernieling. Dat een lobbyist dit pleidooi houdt, maakt duidelijk dat grote financiële belangen met de krijgsmacht zijn gemoeid en daarmee ook zijn eigen gewin. Dat de defensielobby zich niet lijkt te interesseren in een andere manier om conflicten op te lossen is ook niet verrassend. Toch dient meer aandacht te worden besteed aan andere methodes om conflicten op te lossen. De lobbyisten zullen hier niet blij mee zijn , want dat biedt kansen voor groeperingen zonder lobbyisten. Zoals al die mensen in ons land die afhankelijk zijn van de voedselbank.

John Horowitz

Decentralisatie

Het gaat grandioos mis

Op 4 november meldde NRC Handelsblad dat gemeenten nog niet klaar zijn voor de komende decentralisatieronde. Ik ben werkzaam bij de gemeente en maak dit proces vanaf de zijlijn mee. Op basis van mijn eigen waarnemingen kan ik maar één conclusie trekken: dit gaat grandioos mis. Ik voorspel dan ook dat er over 5 tot 10 jaar een parlementaire enquête zal gaan onderzoeken hoe dit zo fout heeft kunnen gaan. Voor het gemak geef ik maar alvast de uitkomst van dit onderzoek. Allereerst zal worden geconcludeerd dat drie simultane decentralisaties (die van Jeugdzorg, AWBZ en de sociale voorzieningen) te veel vroegen van gemeenten. Ten tweede hadden ze te weinig tijd bij de decentralisatie van Jeugdzorg. Ten derde hebben de gemeenteraadsverkiezingen een jaar voor de invoerdatum de overgang gefrustreerd. Tot slot was de ingeboekte bezuiniging van 15 procent te optimistische ingeschat. De Tweede Kamer zal deze conclusies omarmen, maar alle verantwoordelijke bestuurders zijn dan natuurlijk alweer uitgevlogen.

Jos Groenenboom

    • Jos Groenenboom
    • John Horowitz
    • Corien Heemstra