La grande illusion

(Jean Renoir, 1937). Een in de Eerste Wereldoorlog gevangen genomen groep Fransen ziet het als hun plicht een ontsnappingspoging te doen en La grande illusion laat in detail zien hoe zij dit voorbereiden. Maar die ontsnapping is voor regisseur Renoir slechts aanleiding voor een boeiende bespiegeling over nationaliteit en klasse. Deze prachtige pacifistische film stelt dat er niet zozeer een scheiding loopt tussen verschillende nationaliteiten en rassen, maar vooral tussen klassen. De twee afgezanten van de adel, de Duitse kapitein Rauffenstein en zijn Franse evenknie De Bouldieu, betreden elkaar uiterst hoffelijk en kunnen het gezien hun beider afkomst uitstekend met elkaar vinden. De uit de arbeidersklasse afkomstige Maréchal respecteert zijn kapitein maar vindt De Bouldieu eigenlijk maar een rare aristocratische snuiter.

Eén, 13.55-15.45u.

André Waardenburg