Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Bouw

Den Haag is voor nieuw kunstgebouw

Tijdens een emotionele vergadering, waar het moties regende, leek de gemeenteraad van Den Haag vrijdagnacht in te stemmen met nieuwe huisvesting voor het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium.

Bij het ter perse gaan van deze krant hadden de coalitiepartijen zich geschaard achter een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Dat vroeg instemming voor een bouwbudget van 176,6 miljoen euro voor een nieuw gebouw en 9,2 miljoen voor de omgeving. De bouw moet beginnen in 2016.

Joris Wijsmuller, wethouder ruimtelijke ordening en cultuur, kreeg tijdens de vergadering regelmatig het verwijt zich aan kiezersbedrog te hebben schuldig gemaakt. Als raadslid van de Stadspartij heeft Wijsmuller zich de afgelopen jaren verzet tegen het zogenoemde Spuiforum, het eerdere bouwvoorstel voor de culturele instellingen. Dat plan, een zestig meter hoog cultuurcomplex, ontworpen door Neutelings Riedijk architecten, noemde Wijsmuller als raadslid veel te duur.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen beloofde zijn Stadspartij aan te dringen op renovatie van de bestaande huisvesting van de culturele instellingen, wat een besparing van 95 miljoen euro zou opleveren.

Het voorstel van wethouder Wijsmuller is nagenoeg even duur als het oude plan en werd in de raadsvergadering door de oppositie plagerig ‘Spuiforum 2.0’ genoemd. In een vraaggesprek met deze krant legde Wijsmuller onlangs uit dat het nieuwe voorstel het gebouw beter verbindt met de omgeving.

De raad lijkt nu te hebben ingestemd met een maximaal bouwbudget en een programma van eisen. Op basis daarvan kunnen bouwers plannen indienen voor het gebied. Uiteindelijk zal het college van B en W samen met een notaris vaststellen welke partij het beste voldoet aan de gestelde voorwaarden. De raad heeft geen zeggenschap meer over de keuze van het winnende ontwerp.