Oud-Kamerlid Van Zijl: PvdA te stil over dreigende tweedeling

Foto ANP / Martijn Beekman

Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-raad en ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA, vindt dat zijn partij te stil is over de dreigende tweedeling in Nederland van hoog- en laagopgeleiden. In een interview in NRC Handelsblad (€) zegt Van Zijl dat hij al jaren probeert om de PvdA geïnteresseerd te krijgen voor de nieuwe sociaal-culturele tegenstelling in Nederland, die vorige week werd beschreven in het boek ‘Gescheiden Werelden?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Volgens Van Zijl is gebleken dat het sociaal-democratische verheffingsideaal via het onderwijs is achterhaald: kinderen hebben over het algemeen gelijke kansen. Toch is de ongelijkheid in de samenleving niet verdwenen en groeien hoog- en laagopgeleiden steeds verder uit elkaar. Van Zijl denkt dat zijn partij het ongemakkelijk vindt dat die nieuwe ongelijkheid eerder te maken heeft met cognitieve vermogens dan met een gebrek aan kansen. Hij pleit voor een sterke overheid, die vooral ook dienstbaar is aan mensen die “een kontje” nodig hebben in het leven.

Van Zijl had eerder gesprek met Samsom

Al in het voorjaar schreef Van Zijl er een lange brief over (zie hieronder), ‘Gelijke Kansen, het ongemakkelijke verhaal’, dat hij onder anderen naar PvdA-leider Diederik Samsom stuurde. Die nodigde hem daarna uit voor een gesprek. Volgens Van Zijl denkt Samsom nu na over een manier om het debat over dit thema op gang te brengen in de partij. “Ik hoop en verwacht dat het lukt.”

Lees in NRC Handelsblad het volledige interview (€) met Van Zijl.