Iedereen betaalt straks minder én overal even veel voor zijn afval

Voor het eerst in jaren wordt de afvalstoffenheffing lager. Gemiddeld gaat elk huishouden 33,75 euro per jaar minder betalen.

xxx
xxx

Jaar op jaar moesten Amsterdammers meer betalen voor hun afval, maar daar komt nu verandering in. De afvalstoffenheffing wordt per 2015 met 15 miljoen euro verlaagd, dat betekent een gemiddelde verlaging per jaar van 33,75 euro per huishouden.

Bovendien zal voor het eerst sinds 1981 het tarief voor elk stadsdeel gelijk zijn: 320 euro voor meerpersoonshuishoudens en 240 euro voor eenpersoonshuishoudens. Het tarief voor stadsdeel Noord gaat het meest omlaag, met 47,30 euro per jaar (meerpersoons). In stadsdeel Centrum is dat bijvoorbeeld maar 8,32 euro. De tarieven lagen eerder zo ver uit elkaar omdat elk stadsdeel zijn eigen kostenplaatje berekende.

De tariefdaling is een uitwerking van het coalitieakkoord van D66, VVD en SP. Daarin werd besloten om de lasten voor Amsterdammers te verlagen en het Amsterdamse systeem van belastingen en heffingen te versimpelen. De verlaging van de afvalstoffenheffing is de eerste stap hierin.

Het nieuwe tarief lag oorspronkelijk nog tien euro lager, maar het kabinet besloot in het begrotingsakkoord tot een herinvoering van een landelijke afvalstoffenheffing per 2015.

Volgens een woordvoerder van de gemeente verandert de verlichting niets aan de afvaldienst, maar „is die een gevolg van efficiënter werken”.

De afvalbelasting voor bedrijven gaat ook omlaag, naar 661,57 euro per jaar (reguliere tarief) en 312,06 euro (lage tarief).