Die agent is niet meer nodig op het Huygens

De school stond slecht bekend. Maar nu zijn ze weer trots.

Winnende foto’s van een fotoproject aan de gevel van het Huygens College. Foto FOAM

Het loopt ook wel eens goed af. Deze week werd op het Huygens College, een vmbo-school bij de Overtoom, een fototentoonstelling geopend. Leerlingen uit de derde klassen volgden vorig schooljaar cursussen bij foto-instituut Foam, ze kregen camera’s mee en ze gingen in de buurt van de school fotograferen.

Nu hangen de mooiste zes foto’s aan de buitenmuren van het Huygens. Alle 156 foto’s zijn opgenomen in het boek I WAS HERE, liefdevol vormgegeven door Odile Lemstra. Met een kleine plechtigheid werden boek en de afdrukken gevernisseerd. Eén van de leerling-fotografen was maar op tijd gekomen om zich te laten toespreken door stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki. Funda Yumak kwam met rode wangen te laat om applaus te ontvangen voor haar foto van een klimroos . Ze wilde nog wel uitleggen hoe ze haar standpunt had gekozen, zo dat precies een stuk bouwplastic nog op de foto stond, waarvan de groene kleur rijmde met die van de blaadjes. „Hoe heet het ook weer als je dat er precies op krijgt?” Compositie? „Ja, compositie.”

Anderhalf jaar geleden liep ik voor de krant mee met een politieagent die in de school surveilleerde. De gemeente had om allerlei redenen het idee dat de school niet zelfstandig voor de rust en de veiligheid kon zorgen. Er waren ook veel klachten van buurtbewoners, om te zeggen dat leerlingen de boel terroriseerden (hun woorden).

Begin dit jaar kon dat schoolveiligheidsteam zijn werkzaamheden staken. Zo snel had de school de boel op orde gekregen. En Else van der Burgt, docent kunstzinnige vorming, bedacht dit fotoproject om de verhoudingen met de buurt te verbeteren. Deze dinsdag liepen er ineens allemaal buurtbewoners in de school goedkeurend naar de foto’s te kijken en ze staken de duim omhoog: „Leuke school hoor!”

Om vrolijk van te worden, en om bij stil te staan. Want als de situatie zo snel zoveel te verbeteren viel, dan was er misschien eerder ook niet eens zoveel nodig geweest om het niet zover te laten komen.

Teamleider Frans Meijer wees naar de kantine. Bomvol. De schoolleiding liet de vernissage samenvallen met de uitreiking van het herfstrapport. En de rapporten worden alleen nog uitgereikt als de ouder(s) ze met de kinderen komen ophalen. „Ze komen dus allemaal”, zei Meijer tevreden. Hij maakte zich nog maar over één ding bezorgd: deze school leidt op voor laaggeschoold werk en het is maar de vraag of dat werk er nog zal zijn in de toekomst.

Een grote zorg, maar wel eentje die beter bij het leraarschap past dan de zorg over crimineel gedrag van leerlingen.

    • Bas Blokker