Brieven

Geef ze meer zelfinzicht

Het artikel in NRC Handelsblad (3 november) bevestigde mijn vermoeden: promovendi worden amper voorbereid op werk buiten de wetenschap. Het probleem is het ontbreken van een visie van wat het promotietraject moet opleveren. Een proefschrift is uiteraard het beoogde eindresultaat, maar het besef dat het promotietraject ook een vakoverstijgend professional kan vormen lijkt van ondergeschikt belang. Voor een academisch carrière is voor de meeste promovendi geen plaats, terwijl dit het enige is waarop ze worden voorbereid. Het gevolg is promovendi een gebrekkig zelfinzicht hebben over de toegevoegde waarde van hun promotie. Dit inzicht is echter van groot belang om jezelf goed op de arbeidsmark te kunnen plaatsen. Universiteiten moeten hier meer aandacht aan besteden.

, directeur van het Postdoc Career Development Initiative

Corruptie

Laat je niet in met politiek

Eulex, de anticorruptiemissie van de EU in Kosovo, is zelf door een corruptieschandaal in verlegenheid gebracht (NRC, 5 november). Ondanks de begrote 1 miljard euro voor de missie is het vertrouwen van de burgers eerder af- dan toegenomen. Dit komt mede doordat Eulex vooral verantwoording aflegt aan Brussel en niet aan Kosovo. Deze week beloofde de EU buitenland chef Federica Morgherini een onderzoek, maar daarmee is de zaak niet af. De corruptie binnen Eulex betreft meer dan menselijk en institutioneel falen. Het komt voort uit het schizofrene mandaat van de missie. Enerzijds moet Eulex corruptie bestrijden, anderzijds heeft het een politiek mandaat. Dit laatste heeft in Brussel een hogere prioriteit. Hierom wordt zowel hooggeplaatste politici als Eulex-functionarissen een hand boven het hoofd gehouden. Om haar geloofwaardigheid te redden dient de missie zich niet langer met politiek te bemoeien en zich te richten op het bestrijden van corruptie. Ook in de eigen rangen. Sean Parramore, promoveert op corruptie in Bosnië en Kosovo

Correcties en aanvullingen

Column Van Rijn

In de column van Margriet Oostveen Van Rijn en onze moeilijke familieleden (6 november, pagina 9 ) werd Ben Oude Nijhuis per abuis Ben Oude Nagel genoemd.

    • Lilian Menu