Experiment met gereguleerde wietteelt

De coalitie in Amsterdam wil experimenteren met gereguleerde wietteelt. Hiermee gaan D66, SP en VVD in tegen het landelijke beleid. Ook PvdA en GroenLinks steunen een motie hiertoe, die gisteren in de gemeenteraad werd ingediend. De Amsterdamse VVD botst door de motie met haar ‘eigen’ minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD). Opstelten is tegenstander van regulering van wietteelt. Volgens hem is de productie grotendeels bestemd voor export. Voorstanders van regulering vinden echter dat de zogenoemde ‘achterdeur’ – verkoop van cannabis wordt gedoogd, productie en inkoop zijn illegaal – criminaliteit en gezondheidsrisico’s in de hand werkt.

    • NRC