Winstdaling voor BAM in eerste negen maanden van dit jaar

Het grootste bouwbedrijf van Nederland heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een winst vóór belastingen behaald van 2,7 miljoen euro. Die winst werd behaald over een omzet van 5,2 miljard euro. Een jaar eerder was de winst voor belastingen over dezelfde periode nog 17,2 miljoen euro.

Foto ANP / Koen van Weel

Het grootste bouwbedrijf van Nederland heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een winst vóór belastingen behaald van 2,7 miljoen euro. BAM realiseerde die winst over een omzet van 5,2 miljard euro. Een jaar eerder was de winst voor belastingen over dezelfde periode nog 17,2 miljoen euro.

De resultaten worden onder meer gedrukt door de aanhoudend zwakke markt voor nieuwbouwwoningen in Nederland. Verkoop van commercieel vastgoed droeg positief bij aan het resultaat.

BAM-bestuursvoorzitter Rob van Wingerden spreekt van een gemengd beeld:

“De negatieve resultaten in de sectoren Bouw & Techniek en Infra worden gecompenseerd door de sectoren Vastgoed en Publiek-Private Samenwerking (PPS)”.

BAM laat daarnaast weten dat lage marges bij opdrachten uit het verleden het resultaat negatief beïnvloeden.

De felle concurrentie tussen bouwbedrijven is volgens NRC-economieredacteur Anne Dohmen de oorzaak van die lage marges:

Die marges zijn nog lager geworden dan ze toch al waren; om ondanks de grote concurrentie door de crisis tóch opdrachten binnen te slepen, schrijven bouwbedrijven te laag in bij aanbestedingen. En wie laag inschrijft, loopt ook een groter risico als het misgaat. Dat heeft BAM afgelopen zomer gemerkt bij twee grote infrastructuurprojecten in Groot-Brittannië en Duitsland. Behalve ‘slechte grondposities’ en ‘slecht weer’ noemde toenmalig bestuursvoorzitter Nico de Vries ook die te scherpe bieding als oorzaak voor het verlies dat BAM erop leed: 68 miljoen euro. De Vries maakte na deze bekendmaking zijn aftreden bekend.

Topman Van Wingerden verwacht dat het resultaat vóór belastingen, afschrijvingen én herstructureringskosten dit jaar uitkomt op zo’n 20 miljoen euro. Om de kosten te drukken, kondigde BAM in oktober aan 650 banen te gaan schrappen.

    • Wilmer Heck