VEB wil onderzoek naar wanbeleid bij SNS Reaal

De beleggersvereniging vraagt de Ondernemingskamer een breed onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de genationaliseerde bank.

Beleggersvereniging VEB wil dat alsnog onderzoek wordt gedaan naar mogelijk wanbeleid bij bank en verzekeraar SNS Reaal. De vereniging heeft daartoe vanochtend een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Alleen met een zogeheten enquête kan volgens de VEB duidelijk worden wat heeft geleid tot de ondergang van SNS Reaal.

Dat heeft de beleggersvereniging vanochtend bekendgemaakt. Het gerechtshof in Amsterdam moet eerst beoordelen of de VEB als voormalig aandeelhouder van de bank en verzekeraar bevoegd is om een verzoek tot een enquête door de Ondernemingskamer in te dienen. In principe kunnen alleen de aandeelhouders van een bedrijf dat.

SNS Reaal werd in februari 2013 door de staat genationaliseerd, waardoor de aandeelhouders in één klap werden onteigend.

De staat liet als nieuwe eigenaar bij monde van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) weten dat het niet bereid was een dergelijke procedure aan te vragen. Ook het nieuwe bestuur van SNS Reaal en de vakbonden wilden er niet aan.

Een mogelijkheid is nog dat de advocaat-generaal van het gerechtshof zelfstandig beslist tot een enquêteverzoek. Dat zou een ongebruikelijke stap zijn en volgens de beleggersvereniging heeft de advocaat-generaal laten weten daar tot op heden geen aanleiding toe te zien.

De VEB schrijft in haar verzoekschrift onder meer dat de positie van onteigende aandeelhouders op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder in geval van een faillissement. Ook is er volgens de vereniging bij de interventiewet geen rekening gehouden met een verlies van enquêterecht bij onteigening.

SNS werd in februari vorig jaar genationaliseerd, nadat het dreigde failliet te gaan door aanhoudende verliezen bij de vastgoedtak Property Finance. Voor het eerst werd gebruikgemaakt van de interventiewet waarmee de overheid kan ingrijpen bij een financiële instelling. Bij de vastgoedtak bleek veel mis te zijn gegaan. Zo werden makkelijk kredieten verstrekt aan risicovolle projecten. In de jaren 2008 tot 2013 werd circa 3,6 miljard euro afgeschreven op de projecten die het bedrijf gefinancierd had.

VEB-directeur Paul Koster noemt een onderzoek naar wanbeleid „in het maatschappelijk belang en in het belang van beleggers”. De VEB vraagt namens onteigende beleggers om een breed onderzoek. „Bij deze bank-verzekeraar zijn duidelijke signalen van wanbeleid over de periode vanaf beursgang in 2006 tot de nationalisatie in 2013. De onderste steen moet boven. Tenslotte heeft dit geleid tot de nationalisatie die de belastingbetaler miljarden heeft gekost”, aldus Koster.

    • Tom Kreling