Economie

Raad maar: hoeveel miljard mensen hebben internet?

Het is officieel: drie miljard mensen hebben thuis internet. Dat is ruim veertig procent van de wereldbevolking. In 1995 had nog bijna niemand internet. In 2005 waren het er een miljard, in 2010 twee miljard en nu dus drie, een stijging van bijna dertig procentpunt per jaar. Als de groei doorzet heeft iedereen internet in 2020, berekende het International Telecommunication Union van de Verenigde Naties.

In het Westen zwakt de groei af…

In het Westen neemt het percentage niet snel meer toe, omdat bijna iedereen al internet heeft. In de rest van de wereld groeit het aantal gebruikers nu veel harder, zoals de index laat zien.

In Nederland heeft 94 procent van de bevolking thuis internettoegang. Alleen de Scandinavische landen en IJsland scoren hoger. IJsland heeft met 96,5 procent het grootste aandeel internetgebruikers.

Opvallend is dat in Italië (BNP per inwoner 34.000 dollar) maar 58,5 procent thuis internet heeft. Zelfs in Albanië (BNP per inwoner 11.000 dollar) is het percentage hoger, ruim 60 procent. In Italië is de internetsnelheid laag en één op de drie Italianen heeft nog nooit internet gebruikt. Ter vergelijking: in Nederland is dat één op twintig.

…maar in Zuid-Amerika, Afrika en Azië moeten nog veel mensen naar een internetcafé