Problematische vorming Nationale Politie noopt Opstelten tot ingrijpen

ANP / Lex van Lieshout

Het vormen van de Nationale Politie dreigt haar doel voorbij te schieten als de top van de nieuwe centrale politieorganisatie niet ingrijpt. Dat schrijft Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer. Ondertussen onthulde de NOS waarom de omvorming van korpsen problematisch verloopt.

Op basis van officiële rapporten en gesprekken met betrokkenen stelt de omroep dat geplande bezuinigingen worden niet gehaald, computersystemen niet voldoen en er duizenden mensen te veel in dienst zijn. De hele operatie is duurder dan gepland.

Samenhang ontbreekt

De Nationale Politie moest per jaar 230 miljoen euro minder kosten dan de lappendeken van 26 zelfstandige korpsen die Nederland tot begin vorig jaar telde. Dat bedrag wordt echter niet gehaald. Politie en bonden vrezen dat er geen extra geld komt en dat het politiewerk onder druk komt te staan als nog meer moet worden bezuinigd.

Een van de rapporten richtte zich op de ondersteunende diensten. De kwaliteit van bijvoorbeeld personeelszaken en ict is onvoldoende, oordeelt de Commissie Toezicht Beheer Politie. De centrale aansturing door de korpsleiding van het nieuwe, nationale korps werkt niet goed, waardoor samenhang ontbreekt.

Minister Opstelten (VVD) kondigt actie aan:

“De rapporten tonen aan dat er noodzakelijke verbeteringen nodig zijn en met kracht worden doorgezet. Daarom heb ik vandaag ook een aantal maatregelen aangekondigd in een brief aan de Kamer; de betreffende rapporten heb ik toegezonden aan de Kamer.”

Om wat voor maatregelen het precies gaat, is nog niet bekend.

Te veel macht bij korpsleiding

Over de bedrijfsvoering worden volgens de NOS harde noten gekraakt. Zo ligt de verantwoordelijkheid niet duidelijk bij één persoon. Ook zou de korpsleiding te veel macht hebben. In plaats daarvan zouden de chefs van de tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid meer te zeggen moeten krijgen.

Het was al bekend dat de computersystemen van de oude korpsen vaak verouderd waren en niet op elkaar aansloten. Het duurt echter veel langer dan gepland om de zaak op orde te krijgen. Daardoor lopen de kosten sterk op.

Gebrek aan motivatie

Bronnen meldden de NOS dat medewerkers van de politie kampen met een gebrek aan motivatie. Overuren kunnen niet worden uitbetaald en nauwelijks worden gecompenseerd vanwege krapte met de roosters. 3500 politiemensen zouden al langer dan drie maanden ziek thuiszitten, zo’n zeven procent van het totale personeelsbestand.

Ten slotte zadelt de politiek de politie op met prioriteiten en doelstellingen die te ambitieus zijn. Zo werden voor de strijd tegen synthetische drugs in het zuiden van het land door minister Opstelten honderdvijftig mensen vrijgemaakt, maar die laten daardoor ander werk tijdelijk liggen.

Opstelten komt met maatregelen

Opstelten kondigt in een brief aan de Tweede Kamer maatregelen aan om de aansturing van de reorganisatie te verbeteren en om goed personeel binnen te halen. Ook wil de bewindsman dat het tempo voor nog onbekende onderdelen wordt vertraagd.

Korpschef schrikt niet van conclusies

De politie laat in een reactie weten dat de reorganisatie van de politie een zeer omvangrijke en ingewikkelde operatie is. Behalve de reorganisatie kreeg de politie de afgelopen tijd te maken met onder meer de kroning en de ramp met vlucht MH17. Ook bleken bij de oude korpsen nog moeilijke dossiers te liggen, bijvoorbeeld over ziekteverzuim, tekent korpschef Gerard Bouman aan. “Als de onderzoeksrapporten concluderen dat er veel op het bordje van de politie ligt, dan kan ik dat alleen maar onderschrijven.”

De korpschef kijkt niet op van de uitkomsten.

“In feite hebben de onderzoekers geschreven wat wij ze hebben verteld. We hebben zelf ook geconcludeerd dat nog niet alles even goed liep. We waren al bezig om de sturing op de bedrijfsvoering en de integraliteit van ons werk te verbeteren. Ik schrik dus ook niet van deze conclusies.”

(Novum)