Ook Amsterdam wil proef met gereguleerde wietteelt

Net als Heerlen, Eindhoven en Utrecht wil Amsterdam een proef doen met gereguleerde wietteelt.

De coalitie in Amsterdam wil experimenteren met gereguleerde wietteelt. Hiermee gaan D66, SP en VVD (tevens regeringspartij) in tegen het landelijke beleid. Ook PvdA en GroenLinks steunen een motie hiertoe, die vanmiddag in de gemeenteraad zou worden ingediend. De vijf partijen roepen het kabinet daarnaast op zo snel mogelijk over te gaan tot regulering van de wietteelt.

De Amsterdamse VVD botst door de motie met haar ‘eigen’ minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD). Opstelten is tegenstander van regulering van wietteelt. Volgens hem is de productie grotendeels bestemd voor export. Voorstanders van regulering vinden echter dat de zogenoemde ‘achterdeur’ – verkoop van cannabis wordt gedoogd, productie en inkoop zijn illegaal – criminaliteit en gezondheidsrisico’s in de hand werkt.

De Amsterdamse VVD-fractieleider Marja Ruigrok zegt dat de VVD in Amsterdam „de effecten van het cannabisbeleid ziet”. „Het blijft een vreemde constructie, waar we in Amsterdam veel mee te maken hebben. De voltallige fractie vindt dat het beter is te sturen op veiligheid, gezondheid, en decriminalisering.”

De motie volgt kort op een opmerkelijke uitspraak van een Groningse rechter. Die legde twee cannabistelers géén straf op, omdat zij handelden „binnen de belangrijkste doelstellingen van het door de overheid ontwikkelde softdrugsbeleid”. Volgens sommige experts maakt de uitspraak het beleid van Opstelten onhoudbaar.

Amsterdam is niet de eerste gemeente die breekt met het regeringsbeleid. Begin dit jaar ondertekenden 54 burgemeesters, onder wie Van der Laan van Amsterdam, een manifest. Ze willen overlast in hun gemeente aanpakken door controle op de wietteelt. Het manifest werd ook ondertekend door enkele VVD-burgemeesters. Onder meer Heerlen, Eindhoven en Utrecht zijn inmiddels bezig gereguleerde wietteelt mogelijk te maken.

Een woordvoerder van Opstelten laat weten dat het standpunt van de minister „bekend” is. Hoe en wanneer het experiment in Amsterdam zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

    • Mirjam Remie