Nederlanders willen níet zelf beslissen over hun pensioen

Foto ANP / Lex van Lieshout

Nederlanders willen helemaal niet zelf beslissen over hun pensioen – in tegenstelling tot wat veel mensen en het kabinet veronderstellen. De overgrote meerderheid, 80 procent, vindt het “zeer belangrijk” dat pensioenfondsen “automatisch” voor hen regelen hoeveel loon ze inleggen, met hoeveel risico hun geld wordt belegd en hoe hun pensioenpakket eruit ziet, bijvoorbeeld met of zonder arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioen.

Maar: als je Nederlanders vraagt of ze meer keuzevrijheid willen op precies dezelfde punten, dan zegt dezelfde overgrote meerderheid óók dat dit “zeer belangrijk’ is.

Pensioendeelnemers zijn “dubbelhartig”, concluderen hoogleraar economie Harry van Dalen (Tilburg) en hoogleraar pensioensociologie Kène Henkens (Amsterdam) in een artikel dat vandaag verschijnt op de economenwebsite Me Judice.

Willen we nu wel of niet zelf beslissen over ons pensioen? Lees er alles over op NRC Q.