‘In 2030 stoot de EU 32 procent minder CO2 uit’

Dat stond vorige week in het commentaar van de Volkskrant

illustratie Robin Héman
illustratie Robin Héman

De aanleiding

Alarmerend nieuws deze week: de aarde vergaat. Tenminste, als we niets doen. Het IPCC (International Panel on Climate Change) voorspelde een Apocalyps als we er niet in slagen om in 2100 helemaal van de fossiele brandstoffen verlost te zijn. Maar gelukkig is er ook (relatief) goed nieuws: zelfs als we geen nieuwe doelen stellen, gaat de CO2-uitstoot omlaag. De EU komt bij ongewijzigd beleid bij een reductie van 32 procent uit, stond vorig weekend in het commentaar van de Volkskrant. We kijken waar dit cijfer vandaan komt.

Waar is het op gebaseerd?

De EU maakte begin dit jaar een impact assessment van de broeikasgasreductie in de komende decennia. Hier komt het cijfer vandaan. De afname is berekend ten opzichte van 1990.

En, klopt het?

In de impact assessment wordt niet gesproken van CO2-reductie, maar van broeikasgasreductie. Er zijn nog andere broeikasgassen dan CO2, zoals methaan en distikstofmonoxide, gassen die veel sterker zijn dan koolstofdioxide. Vooral in de landbouw en veeteelt worden deze broeikasgassen uitgestoten.

Dan de vraag: wat is ongewijzigd beleid? Dit betekent niet dat we naar hartelust kolen kunnen stoken en kunnen crossen over de A2, want het huidige beleid is al ingesteld op broeikasgasreductie. In de Europese Unie moeten alle landen zich nu houden aan de bestaande richtlijnen, die moeten leiden tot een reductie van 20 procent in 2020. Als we precies deze maatregelen volhouden, leidt dat tot een broeikasgasreductie van 32 procent in 2030, aldus de impact assessment.

Hoe komt die reductie tot stand? Dit kunnen we zien in een trendrapport van de Europese Commissie uit 2013, waarin precies staat beschreven welke ontwikkelingen we kunnen verwachten als het huidige beleid wordt voortgezet. Niet-CO2-gassen nemen naar verwachting vooral af door strengere regels voor de industrie en de afvalverwerking.

De reductie van CO2 wordt vooral bereikt in de energiesector. Door cogeneratie (het tegelijk opwekken van warmte en elektriciteit) en het gebruik van biomassa worden energiecentrales steeds zuiniger. Het gevolg: in 2030 wordt in de energiesector een CO2-reductie van 45 procent verwacht. Ook in de industrie verwacht het rapport een flinke CO2-reductie: door de gestegen energieprijzen en internationale concurrentie zal de industrie wereldwijd efficiënter worden, resulterend in een CO2-reductie van 19 procent in 2030.

Er zijn ook sectoren waarin de CO2-uitstoot blijft stijgen, zoals het vlieg- en vrachtverkeer. Maar de daling in de andere sectoren compenseert deze stijging, waardoor het onderzoek toch op een broeikasgasreductie van 32 procent in 2030 uitkomt.

Het gaat hier natuurlijk om een voorspelling, dus zekerheid is er niet. En die voorspelling is ook nog eens afhankelijk van of we ons daadwerkelijk houden aan de richtlijnen voor 2020, zegt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar als je dit in het achterhoofd houdt, klopt de 32 procent ‘grosso modo’, aldus Boot.

Conclusie

Volgens de Volkskrant komt de EU bij ongewijzigd beleid uit op een CO2-reductie van 32 procent in 2030. Dit cijfer staat inderdaad in een impact assessment van de Europese Commissie, dat de reductie bij ongewijzigd beleid tot aan 2030 onderzocht.

We kunnen er twee kanttekeningen bij plaatsen. Ten eerste gaat het om een voorspelling, en die is altijd onzeker. De EU-landen moeten zich precies houden aan de regels die nu zijn opgesteld voor 2020. Ten tweede gaat de 32 procent die is voorspeld over broeikasgassen in het algemeen, waarvan CO2 een onderdeel is. Maar omdat de termen CO2 en broeikasgassen vaak door elkaar worden gebruikt, en omdat de CO2-uitstoot ook daalt, beoordelen we de uitspraak als grotendeels waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nextcheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nextcheckt

    • Floor Rusman