Brieven

Jonge vrijwilliger niet nuttig

Met interesse las ik de brief van Angela van den Berkt over de UNICEF-campagne tegen ‘vrijwilligerstoerisme’ in Afrika (NRC, 1 nov.). De campagneposter is misschien wat ongelukkig maar brengt wel een terecht punt van zorg onder de aandacht.

Bij ons in het ziekenhuis in Noord-Oeganda worstelen wij er ook mee. Vaak bieden goed bedoelende jongeren uit Europa aan om een aantal maanden te helpen. Voor een organisatie is de hulp meestal niet welkom en kan, ervaring leert dit helaas, ook geheel verkeerd uitpakken. Het voornaamste probleem is de geringe ervaring van schoolverlaters. Daarom is Unicef tegen vrijwilligerstoerisme, hoe goed bedoeld ook. Is de geboden hulp nuttig voor Afrika? De conclusie is negatief. Hoewel de jongeren er veel leren en meestal inderdaad verrijkt terug komen, moeten we onder ogen zien dat soort hulp voor Afrika niet nuttig is.

Dit wil niet zeggen dat we moeten stoppen met onze jongeren uit te zenden. Maar we moeten wel eerlijk tegen elkaar zijn en niet doen of het nuttig is. Afrika is nu zover ontwikkeld dat men geen behoefte heeft aan dit soort hulp. Wel hard nodig zijn professionals met ruime ervaring in hun vakgebied.

Promovendi

Hooghartige professoren

Uit het artikel over gebrekkige begeleiding van promovendi op de arbeidsmarkt (NRC, 3 nov.) rijst een beeld van de hoogleraar als wereldvreemde kluizenaar. Laat die prof maar, zou je bijna zeggen. De jonge doctor vindt zelf zijn weg wel.

Maar ondertussen toucheert diezelfde hoogleraar een salaris dat ruim boven een ton ligt. Een professor gaat dan hooghartig voorbij aan zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij die hem zo vorstelijk beloont. Kennelijk is ‘Onder professoren’ veertig jaar nadat W.F.Hermans het neerschreef nog steeds het motto van de Nederlandse universiteiten.

Peer Froehling

Woningcorporaties

Niet alle banken in de fout

Jan Smit (NRC, 3 nov) schrijft dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties wel schuldigen aanwijst, maar dat de banken de dans voor de zoveelste keer onterecht ontspringen.

Hij beweert dat de enquêtecommissie de betrokken bankiers van Nederlandse banken (ABN Amro en ING) niet hadden gehoord.

De feiten: de enqûetecommissie kon buitenlandse banken niet verplichten te komen en heeft wel degelijk een bankier van ABN Amro verhoord: Paul van der Zouw, een direct betrokken risk manager.

Smit stelt ook dat de banken derivaten zijn blijven verkopen aan Vestia. De feiten: dat is zonder twijfel waar. Maar dit geldt met name voor de buitenlandse banken, niet voor ABN Amro en ING. Begin 2009 vroegen zij betere inzage in de positie van Vestia. Toen die werd geweigerd, wilden zij geen nieuwe zaken doen. De grote groei van de derivatenportefeuille vond pas daarna plaats.

De heer Smit schrijft verder dat de banken slechts met Vestia zaken konden doen via het verdachte Fifa Finance. De feiten: Van der Zouw verklaarde onder ede dat ABN Amro nooit transacties via Fifa Finance heeft gedaan.

Mijn conclusie: heel wat partijen hebben boter op hun hoofd in de Vestia-affaire, inclusief een aantal buitenlandse banken. De conclusies van de heer Smit zijn echter niet juist wat betreft de Nederlandse banken.

Maarten Seckel oud-bankier ABN AMRO

Correcties en aanvullingen

Prijs Marlene Dumas

Anders dan gemeld in Kunstenaar van het jaar Marlene Dumas onderscheiden (3 nov. p. C7), is aan die prijs geen geldbedrag verbonden.

Mu’taz Hijazi

De door de Israëlische politie doodgeschoten Palestijn Mu’taz Hijazi (NRC, 3 nov. p. 12) was nog verdachte van een aanslag op een joodse activist, niet al de dader.

IJsland

Op het kaartje bij het artikel Kat-en-muisspel Rusland en NAVO in luchtruim (NRC, 1-2 nov. p. 8) is IJsland niet afgebeeld als NAVO-lid. IJsland is wel al sinds de oprichting in 1949 lid.

Führerschein

In de rubriek De Correspondent (NRC, 5 nov. p. 15) wordt abusievelijk het woord ‘rijbewijs’ vertaald met ‘Fahrschein’. Dat moet zijn ‘Führerschein’. Een Fahrschein of Fahrkarte is een vervoerbewijs in het openbaar vervoer.

25,7 winst voor NXP

In Dingen naar Zuid-Korea’s gunsten (NRC, 4 nov. E6), wordt 568 miljoen euro verlies gemeld voor chipleverancier NXP. Dit is onjuist. Volgens de meest recente cijfers maakt NXP 25,7 procent winst.

    • Maarten Seckel
    • Peer Froehling
    • Einhard Engelbrecht